Banner
Wewnętrzne motywacje członków zespołu
This is my site Written by dsmaster.pl on 14 lipca, 2020 – 10:17

Prowadząc grupę obojętnie czy jesteś trenerem, nauczycielem czy menedżerem warto abyś znał/a wewnętrzne motywacje. Obojętnie czy prowadzisz grupę w oparciu o proces grupowy czy nie, znajomość wewnętrznych motywacji jest dla ciebie bardzo ważna. W różnych okresach życia różne motywatory nas napędzają do działania i dobrze wiedzieć, co buduje nasze zaangażowanie a co pozbawia nas napędu do działania.

Wewnętrzne motywacje

I = Wewnętrzny spokój (ang. Inner Awareness). To postawa, którą charakteryzuje pełne zapału poszukiwanie powołania i życiowej misji. Osoba o wysokim poziomie wewnętrznego spokoju może być bardzo uduchowiona, zaangażowana w medytację oraz pracę nad sobą. W życiu liczy się dla niej poszukiwanie głębokiego sensu, prawdy i równowagi.

S = Solidarność (ang. Social). Osoba o wysokim poziomie poczucia solidarności dąży do pomocy innym i troski o ich potrzeby.

P = Wpływ (ang. Power). Osoba posiadająca znaczny wpływ odczuwa potrzebę władzy, wysokiej pozycji, a także pragnienie kontrolowania innych.

E = Ekonomia (ang. Economic). To osoba skoncentrowana na biznesie, dążąca do osiągania jak najlepszych rezultatów i realizacji jak najkorzystniejszych inwestycji.

A = Artyzm (ang. Artistic). To osoba pasjonująca się sztuką, muzyką, która dąży do wyrażania siebie i swojej kreatywności.

K = Wiedza (ang. Knowledge). To osoba dążąca do zdobywania oraz zgłębiania wiedzy na wszelkie interesujące ją tematy.

Dr Sanford Kulkin i dr Brad Smith zapoznali się z kilkoma „pionierami myśli” z dziedziny mającej swoje początki czasach dra Williama Marstona, który w 1928 roku ukuł nazwę DISC. Jednym z pionierów był dr Eduard Spranger, który w tym samym roku napisał książkę pt. „Typy ludzi; Psychologia i Etyka Osobowości”. Spranger wyróżnił 6 bardzo silnych motywatorów behawioralnych zwanych stylami motywacyjnymi. Dziś możemy te cechy nazwać pasjami, które wciąż postrzegane są jako czynniki motywacyjne.

Dr Spranger użył pewnych elementów, które do dziś mają swoje zastosowanie.

Posted in  

Comments are closed.