Banner
Role zespołowe TEAMS
This is my site Written by dsmaster.pl on 13 lipca, 2020 – 12:18

Prowadząc grupę obojętnie czy jesteś trenerem, nauczycielem czy menedżerem warto abyś znał/a role zespołowe TEAMS. Obojętnie czy prowadzisz grupę w oparciu o proces grupowy czy nie, znajomość ról zespołowych jest dla ciebie kluczowa. Procesowi nie koniecznie muszą się zapoznawać z rolami zespołowymi TEAMS gdyż zapoznając się z procesem grupowym poznają role grupowe. Prowadzący grupę nie procesowo powinni jednak mieć wiedzę na temat ról grupowych na przykład TEAMS, gdyż bez tej znajomości będzie im bardzo trudno prowadzić zespół.

Role zespołowe TEAMS
Oto krótki opis reprezentatywnych ról TEAMS:
T = Kreator (ang. Theorist). To osoba zawsze pełna pomysłów. Świetnie się sprawdza podczas burzy mózgów, a także podczas tworzenia nowych rozwiązań. Niezwykle spontaniczna – szybciej wpada na nowe pomysły niż realizuje zadania. Zwykle bardzo dobrze nadaje się do pracy w dziale marketingu lub karier, gdzie nie można się obejść bez kreatywności i spontaniczności.
E = Realizator (ang. Executor). Jest osobą, która lubi pracować zgodnie z planem. Zależy jej na doprowadzeniu do końca każdego rozpoczętego zadania. Ceni sobie logiczne myślenie i działanie. Może nie jest zbyt pomysłowa, ale potrafi świetnie działać, kiedy zna cel danego zadania.
A = Analityk (ang. Analyst). To osoba lubiąca udoskonalać i usprawniać. Analityk chętnie „bada na nowo”, szuka sposobów na eliminację błędów i usterek, a także na polepszenie jakości. Stawia na kontrolę uzyskiwanych wyników. Wielu księgowych, programistów i researcherów ceni sobie tę rolę w środowisku pracowniczym.
M = Koordynator (ang. Manager). Jest osobą, która potrafi nadzorować wieloaspektową pracę w biurze, nad projektem itp. Nie skupia się w dużym stopniu na udoskonaleniach, ponieważ zależy jej przede wszystkim na stabilności i minimalizacji ryzyka. Koordynator stanowi często syntezę pozostałych podstawowych stylów TEAMS, przy czym żaden z nich nie dominuje w jego zachowaniu.
S = Strateg (ang. Strategist). To osoba, dla której liczą się postęp i rozwój. Bardzo dobrze radzi sobie z pokonywaniem różnych wyzwań. Lubi wykorzystywać zdobytą wiedzę i doświadczenie w tworzeniu rzetelnego planu, zapewniającego sukces oraz postęp. Strateg stawia przede wszystkim na dynamiczne działania.

TEAMS

TEAMS jest akronimem utworzonym ze słów Theorist (Kreator), Executor (Realizator), Analyzer (Analityk), Manager (Koordynator), and Strategist (Strateg). TEAMS opracowane zostało w połowie lat 90’, a po raz pierwszy opublikowane na początku nowego tysiąclecia. W procesie opracowywania TEAMS, na podstawie obserwacji zespołów uczestniczących w badaniach PeopleKeys®, zbadanych i przetestowanych zostało wiele modeli analizy zespołów. Zgodnie z jednym z modeli używanym w poprzednich dekadach, większość ludzi pracujących w zespołach podejmowało się konkretnych ról i zadań: myślenie kreatywne, analiza, dopracowywanie szczegółów oraz wprowadzanie planu w życie. W przypadku gdy dana osoba zajmowała się wszystkim w równym stopniu, bez wyraźnych preferencji w kierunku jednego typu zadań, reprezentowała typ managera. Manager, w przeciwieństwie do osoby agresywnie pchającej pracę naprzód, był raczej Koordynatorem. Te stare modele nie uwzględniały silnych motywacji. PeopleKeys® stworzyło współczesną wersję modeli zawierając w nich typy Kreatora, Realizatora, Analityka, Koordynatora i Stratega. To Strateg jest osobą, która szybko popchnie pracę do przodu. Wiarygodność TEAMS została zweryfikowana w badaniach modelu wschodniego i testach LeTournou wraz zorientowanej na wyniki ocenie The Bair Foundation and Celtic Health Care z 2014 roku. Wiarygodność testów wyniosła >80.

Posted in  

Comments are closed.