Banner
Model DISC – 4 style zachowania
This is my site Written by dsmaster.pl on 12 lipca, 2020 – 17:55

Prowadząc grupę obojętnie czy jesteś trenerem, nauczycielem czy menedżerem warto abyś znał/a 4 style zachowania DISC. Obojętnie czy prowadzisz grupę w oparciu o proces grupowy czy nie, znajomość stylów zachowania przyda ci się zwłaszcza na początku. Procesowi zanim rozeznają się w procesie a następnie w fazie różnicowania rozpoznają role grupowe, zanim rozpoznają struktury osobowości członków mogą rozpoznać style zachowań, co będzie dla nich wskazówką jakie role przyjmą w drugiej fazie procesu grupowego członkowie zespołu. Prowadzący grupę nie procesowo rozpoznając przeważające style zachowań u członków zespołu rozpoznają do jakich ról predysponowani są członkowie grupy i mogą zadaniować w oparciu o to rozpoznanie.

Każdy z nas ma dostęp i używa w swoim życiu najczęściej 2 lub 3 stylów w różnym stopniu. Jako ludzie jesteśmy elastyczni i w różnych sytuacjach możemy sięgać po zasoby dostępnego nam stylu zachowania. Jednocześnie często mamy swój preferowany (przeważający) styl zachowania i reagowania w określonych sytuacjach. Znając swój styl zachowania i wiedząc jak to działa (rozpoznając style innych ludzi), można znacząco usprawnić swoją komunikację, zwiększyć efektywność, poprawić relacje.

Model DISC stworzył amerykański psycholog William Marston bazując na Teoriach Osobowości Junga, więc zaczynając on modelu zachowania można iść później w psychologię głębi i dostosowywać swoją komunikację i układać relację do danej osobowości.

Ogólny opis stylów DISC

D = Dominujący (ang. Dominant), lubiący wyzwania. Styl „D” jest decyzyjny, zdeterminowany do realizacji celu, lubiący konfrontację, zwykle dyrektywny. Skupiony na poszukiwaniu rozwiązania i niekiedy niecierpliwy. „Dominujący” to indywidualista, osoba otwarta i skoncentrowana na wykonaniu zadania.

I = Wpływowy (ang. Influencing), inspirujący. Styl „I” cechują optymizm i otwartość. „Wpływowy” jest zawsze bardzo spontaniczny i często działa pod wpływem chwili. Niekiedy może być słabszym menadżerem ze względu na to, że przedkłada ludzi i relacje nad obowiązki. Osoba posiadająca styl „I” często lubi być w centrum zainteresowania. Niezwykle ważne jest dla niej nawiązywanie kontaktu z innymi, zawieranie znajomości.

S = Stały (ang. Steady), lojalny. Osoba posiadająca styl „S” w swoim życiu koncentruje się na relacjach i bardzo mocno przywiązuje do tych, którzy są jej najbliżsi. „Stały” jest praktyczny i ceni sobie podejmowanie decyzji zespołowo. Zazwyczaj nie dokonuje gwałtownych zmian, natomiast potrafi być z innymi na dobre i na złe. Styl „S” cechuje opór wobec nagłych zmian, a w sytuacjach kryzysowych pasywny rodzaj agresji.

C = Sumienny (ang. Compliant), ostrożny, dokładny. Osoba posiadająca styl „C” jest bardzo precyzyjna ceni fakty i konkretne zadania. Nie wchodzi w bliższe relacje, dopóki nie poczuje się komfortowo w danym środowisku. Styl ten jest introwertyczny i często analityczny. „Sumienny” posiada zdolność bardzo realistycznego podchodzenia do spraw, jednak przez style „D” i „I” może być odbierany jako pesymista. Osoby posiadające styl „C” same siebie postrzegają przede wszystkim właśnie jako realistów.

DISC – historia DISC bierze swój początek od żywiołów: ognia, ziemi, powietrza i wody. Teoria stojąca za tymi czterema kwadrantami typów osobowości opracowana została przez Empedoklesa w 444 r. p.n.e. Zauważył on, że ludzie zachowują się na cztery wyraźnie odmienne sposoby, lecz zamiast powiązać tę obserwację z czynnikami wewnętrznymi, jak w przypadku stylów zachowania DISC, uznał, że to czynniki zewnętrzne determinują nasz sposób zachowania. Teoria żywiołów determinujących typ osobowości jest do dziś używana w astrologii. Około 400 r. p.n.e., Hipokrates na nowo zdefiniował te cztery kwadranty, określając je Cholerycznym, Sangwinicznym, Flegmatycznym i Melancholijnym, zmieniając ich charakter ze środowiskowego na wewnętrzny. Nazwał je czterema temperamentami.

Carl Jung i Test Osobowości Myers-Briggs – Mimo że psychologia bardzo się rozwinęła, samymi kwadrantami i typami zachowań zajął się dopiero w 1921 roku Carl Gustav Jung. Według niego, typ osobowości faktycznie zależy od czynników wewnętrznych, natomiast różnice między typami osobowości uwarunkowane są przez nasz sposób myślenia i przetwarzania informacji. Jego cztery typy: Myślący, Czujący, Postrzegający i Intuicyjny są często używane w testach osobowości Myers-Briggs (MBTI).

William Moulton Marston i narodziny stylów zachowań DISC – William Moulton Marston w 1928 roku opublikował książkę „Emocje normalnych ludzi”, tworząc model, znany dziś jako model stylów zachowań DISC, poddany weryfikacji podczas jego studiów na Harvardzie. Na nowo zdefiniował on cztery kwadranty DISC i zachowania jako przewidywalne cechy, które uzewnętrzniamy w naszym codziennym życiu. Postrzegał style zachowań zarówno jako wewnętrzne i wrodzone, jak i w dużym stopniu uwarunkowane przez nasze środowisko zewnętrzne. William Moulton Marston wyróżnił cztery kwadranty: Dominujący, Wpływowy, Stały, Sumienny. Są one do dziś używane w badaniu DISC. W roku 1940 DISC przybrał swój ostateczny kształt. Właśnie w tym roku, Walter Clark stworzył pierwszy profil zachowania DISC na podstawie teorii Williama Moultona Marstona.

Posted in  

Comments are closed.