Banner
Motywacja i motywatory w nowym czasie
This is my site Written by dsmaster.pl on 19 maja, 2020 – 12:31

Motywator nr 1 – WIEDZA

Motywator WIEDZA  wynika z chęci zgłębienia przez człowieka jakiegoś zagadnienia, zgłębienia tajników działania, z chęci zdobycia cennej wiedzy. Wiedza motywatorem jest wtedy, gdy dla człowieka w danym etapie życia jest ona ważna i buduje zaangażowanie do działania. Motywacja do bycia ekspertem, do przejawiania swojej wiedzy, przebywanie w środowisku ludzi posługujących się wiedzą.

Człowiek napędzany motywatorem wiedza lubi posługiwać się logicznych myśleniem i czuć sens tego czym się zajmuje.

Motywator nr 2 – ZASOBY

Motywator ZASOBY wynika z chęci osiągania rezultatów podejmowanych aktywności. Zasoby mogą być zarówno materialne jak i niematerialne. Osoba mająca ten motywator na dużym poziomie musi czuć, że jego aktywności przynoszą mierzalne korzyści, jeżeli ich nie ma osoba taka ma poczucie straconego czasu. Zasoby są szczególnie istotne w czasie kryzysów, wchodzenia w nową nieznaną rzeczywistość, gdyż dają stabilność i bezpieczeństwo finansowe. Korzyści to efekty i budowanie nowych strategii.

Człowiek napędzany motywatorem zasoby lubi mieć zaplecze materialne i niematerialne, które będzie pomagało realizować wyznaczane cele.

Motywator nr 3 – KREACJA

Motywator KREACJA wynika z chęci tworzenia innowacyjnych, kreatywnych, nowych wizji. Kreacja to dążenie do wyrażania siebie poprzez swoją aktywność. Kreacja to tworzenie nowego spojrzenia na różne rzeczy wynikające ze zrozumienia własnej potrzeby tworzenia piękna. Kreacja wiąże się również z poruszaniem się poza utartymi zasadami, zakazami oraz nakazami i elastycznym działaniem. Kreacja to potrzeba kreatywnego, nieskrępowanego tworzenia.

Człowiek napędzany motywatorem kreacja lubi kreować nowe rzeczy i rozwiązania oraz mieć do tego przestrzeń.

Motywator nr 4 – MOC WEWNĘTRZNA

Motywator MOC WEWNĘTRZNA wynika z chęci wpływania na innych i na świat. Bierze się ze zrozumienia swojej sprawczości i chęci wpłynięcia na zachowania innych i wykreowania zmian. Motywator ten sprzyja byciu liderem i prowadzeniu innych. Bierze się z wiary w swoje zdolności, docenianiu swoich osiągnięć i zrozumieniu swojej wewnętrznej mocy. Zrozumienie wewnętrznej mocy daje napęd do kierowania innymi i zarządzania danymi sytuacjami.

Człowiek napędzany motywatorem moc wewnętrzna lubi inicjować zmiany i kształtować opinię innych.

Motywator nr 5 – WSPÓŁDZIAŁANIE

Motywator WSPÓŁDZIAŁANIE wynika z chęci współdziałania z innymi, budowania lepszego świata – lepszego dla siebie i dla innych. Współdziałanie jest napędzane chęcią poprawy sytuacji dla innych. Współdziałanie to humanistyczne działanie dla innych i dla świata. Nie brakuje tu misji ratowania świata i innych, stawania w obronie słabszych. Chęć czucia głębi.

Człowiek napędzany motywatorem współdziałanie lubi realizować idee, które są dobre dla ludzi, zespołu, społeczeństwa.

Motywator nr 6 – SENS

Motywator SENS wynika z potrzeby działania w zgodzie ze swoją wewnętrzną prawdą. Działanie zgodne ze swoim systemem wartości. Pragnienie by sfera zawodowa nie kłóciła się ze sferą miłosną i sferą osobistą. Osoba taka chce działania zgodnie z tym, w co ona wierzy. Osoba taka pragnie, by jej wartości były uwzględniane przez firmę/organizację.

Człowiek napędzany motywatorem sens pragnie działać zgodnie z własnymi przekonaniami i wartościami.

Posted in  

Comments are closed.