Banner
Typ Władczy w relacjach interpersonalnych
This is my site Written by dsmaster.pl on 28 marca, 2020 – 19:10

W ostatnim artykule obiecałem, że coś skrobnę o osobowościach autorytarnych (władczych, dominujących) więc z tego zobowiązania się wywiązuję. Czas jest specyficzny, wielu ludzi czuje się zagubionych, czym więcej wiemy tym bardziej czujemy się bezpieczni i osadzeni w rzeczywistości. Typ osobowości Władczy bardzo często możemy spotkać wśród polityków. Dlaczego? Ten typ osobowości uwielbia rządzić, a gdzie indziej można poczuć pełnię rządzenia tak mocno jak będąc u sterów władzy, w sejmie, w senacie, w poszczególnych  ministerstwach?

Dzisiaj żyjemy w kulcie pracy, efektem jest większy dostatek, jednak jest on okupiony ogromnym wysiłkiem. Badając balans życiowy widzimy, że dostatek, efekty w sferze zawodowej są osiągane kosztem sfery miłosnej i osobistej. Ten wysiłek w sferze zawodowej odbywa się przy jednoczesnej obecności lęku i braku pewności o jutro. Ludzie zakredytowani na 30 lat pracują, obawiając się jednocześnie utraty pracy. Nigdy nie przestajemy pracować, nawet po przyjściu do domu czytamy maile, odbieramy telefony, smsy, więc pracujemy nawet po pracy. Eksploatujemy się jak sportowe samochody, może osiągamy dobre wyniki w paru wyścigach jednak zmniejszamy swoją żywotność. Jesteśmy również podatni na eksploatację ze strony osób władczych, które chętnie zaprzęgają nas do pracy.

Typ Władczy dzięki swej pewności i niezachwianiu w decyzjach i dążeniach często ma osiągnięcia przekraczające granice zwykłych osiągnięć. Typ Władczy wykorzystując swoje predyspozycje może osiągać nieprzeciętne wyniki, problemem dla niego jest odcięcie od serca i brak umiejętności wczucia się w potrzeby innych. Partner osoby Władczej, kolega, pracownik może mieć więc problemy w relacji interpersonalnej. Typ Władczy bardzo często wymaga by inni podporządkowali się i byli niżej a to oznacza bycie żoną/mężem polityka, bycie kolegą polityka, bycie podwładnym polityka itd. Czyli będąc w relacji z typem Władczym często się jest obsadzonym w jakiejś roli nie ma się pozycji partnerskiej. Typ Władczy lubi zarządzać i jeżeli trafi na grupę osób zewnątrzsterownych to nie będzie się wahał zarządzać nimi również poprzez lęk i stres.

Politycy są emanacją społeczeństwa, więc jeżeli wśród polityków widzimy wiele autorytarnych osobowości to znak, że my jako społeczeństwo mamy problem z autorytaryzmem i powinniśmy się nad tym problemem pochylić. Typ Władczy ma problem z zobaczeniem procesów grupowych, gdyż to wymaga wycofania się, bycia krok za by procesy dostrzec. Niestety bardzo często zdarza się, że typ Władczy chce wprowadzać swoje rządy autorytarnie idąc na skróty bazując na zarządzaniu lękiem. To w konsekwencji blokuje całe grupy rozwojowo na poziomie lęku, ludzie nie mogą poradzić sobie z tym lękiem i zmierzyć się ze swoim wewnętrznym problemem z autorytetem. Zarządzanie grupą ludzi wymaga myślenia grupą ludzi, tutaj pracujemy na procesie i wymagana jest głębsza analiza i uważność na to, co się zadziewa. Osoba prowadząca grupę powinna więc być zainteresowana procesami międzyludzkimi, a nie dążyć do władzy dla statusu, prestiżu, bogactwa, powodzenia seksualnego czy kompensacji swoich braków. Dobrze jest jak osoba prowadząca ludzi widzi głębszy sens i wie do czego jej interwencje prowadzą lub mają prowadzić.

Prowadzenie ludzi wymaga kwalifikacji do budowania, tworzenia, kierowania rozwojowo ludzi, potrzebne jest odpowiednie nastawienie mentalne na kreowanie czegoś lepszego niż to, co zastane. Prowadząc grupę nie możesz dzielić, wszyscy są pełnoprawnymi członkami grupy i prowadzisz całą grupę pomagając rozwiązać problemy w grupie. Znane „dziel i rządź” bazuje na strachu i nie ma w sobie potencjału wykreowania czegoś pozytywnego i rozwojowego dla grupy ludzi. Typ Władczy ma z tym problem ponieważ ma w sobie dużo egoizmu i ma trudności w podążaniu za procesem, w stymulowaniu rozwoju.

Typ Władczy dominuje przez swoje ego, realizując swoją potrzebę wielkości. Ego osoby Władczej bazuje na strachu i wychodzi od lęku. Osoba Władcza lubi jak inni się jej boją, dlatego powinna unikać ekstremum i pracować nad swoją osobowością. Osoba Władcza prowadząc ludzi powinna pamiętać, aby górę zawsze brała troska o interesy i dobro ludzi. Skrajnie Władcza jednostka potrafi pogwałcić wszystkie normy etyczne i moralne, by sięgać po swoje cele. Ludzie Władczy mają skłonności autokratyczne i despotyczne (to ich nieodłączna cecha) jednak jeśli w ich skrypcie osobowości są inne aspekty (innych typów osobowości), zapewniające równowagę, mogą wykazywać postawę życzliwą i opiekuńczą (zwłaszcza gdy podwładni nie podważają ich autorytetu i nie podnoszą za wysoko głowy).

Posted in  

Comments are closed.