Banner
U części ludzi dominuje lewa półkula mózgu, u innych – prawa/ prawda czy mit? cz. 6
This is my site Written by dsmaster.pl on 2 marca, 2020 – 17:21

Świat szybko się zmienia i osoby uwarunkowane na lewopólłkulnego lub prawopółkulnego będą miały coraz większe problemy w każdej ze sfer życia (zawodowej, miłosnej i osobistej). Internet sprawił, że zalewa nas morze informacji, płyniemy przez to morze szukając mądrości. Prawdziwe sukcesy i zbalansowane życie osiągną ludzie, którzy będą potrafili syntezować lewopólkupny światopogląd i prawopółkulny światopogląd, ci którzy będą świadomie używać obu półkul mózgowych jednocześnie. Sukces osiągną ci, którzy będą potrafili złożyć w całość potrzebne informacje, zachowując myślenie krytyczne, jednocześnie będąc otwartymi na nowe.

Sukces osiągną ludzie, kórzy będą w stanie dokonać mądrych wyborów.

Zauważmy, że dziś nie wystarczy już być ekspertem w jednej dziedzinie. Inżynier prezentujący lewopólkupny mechanistyczny styl myślenia może pomyśleć „po co mi rozwój ja chcę tylko naprawić maszynę i wysłać klientowi fakturę„. No niestety dziś już to nie wystarczy, dziś klient pragnie prawdziwego kontaktu, być może potrzebuje wyjaśnienia jak ta maszyna działa, instruktażu, edukacji, doradztwa czyli wszystkiego związanego komunikacją interpersonalną. Światopogląd lewopółkulny więc się nie sprawdzi w tej sytuacji i nasz inżynier musi nauczyć się syntezować, od mechanistycznego stylu myślenia musi przejść do humanistycznego stylu myślenia. Inżynier w dzisiejszych czasach powinien uzmysłowić sobie, że on również ma możliwości lepszej komunikacji interpersonalnej. Może funkcjonować na równi z tymi, którzy wydają się opierać na prawopółkulnym światopoglądzie. Wszystko, co musi zrobić to uzmysłowić sobie, że ma dostęp do tego potencjału, że jego półkule cały czas współpracują, a być może to on sam blokował siebie poprzez uwarunkowania i specyficzne dla danego zawodu przekonania.

Syntezowanie może być trudne, gdyż ludzie mają silne przekonania odnośnie tego, że tego, co naukowe, twardo zbadane nie można połączyć z tym, co jest trudne do zbadania, a bardziej doświadczalne, duchowe. Zmiana jest jednak konieczna, gdyż życie w ekstremie lewopółkulnego sposobu myślenia lub prawopółkulnego sposobu myślenia nie może dać jakichkolwiek pozytywnych efektów w żadnej ze sfer życia. Inżynier, o którym mówimy kiedyś mógł spokojnie pracować w oparciu o mechanistyczny styl i wszystko było w porządku. Dziś nie jest to możliwe, menedżer wymaga od tego inżyniera, by doskonale komunikował się z klientem, potrafił mu doradzić, potrafił przygotować dobrą instrukcję obsługi maszyny, a gdy zajdzie potrzeba przeprowadził szkolenie. Przy takich wymaganiem nie ma szans sprostaniu oczekiwaniom przy mechanistycznym stylu funkcjonowania. Inżynier musi więc nauczyć się działać i funkcjonować w oparciu o humanistyczny styl, musi zacząć syntezować. Być analitycznym, jednocześnie będąc emocjonalnym i doskonale się komunikującym z innymi.

Proces zmiany wymaga otwarcia się na prawdę (jednoczesnego działania prawej i lewej półkuli mózgu / możliwości syntezy tego, co naukowe i tego co duchowe) i wiedzę. Prawda i wiedza zmienią nasze życia i poszerzą świadomość. Zmiana będzie polegała na łączeniu nauki z duchowością, połączenie tych dwóch dziedzin pozwoli człowiekowi osiągnąć szczyt możliwości we wszystkich sferach życia. To uczyni człowieka mądrzejszym, silniejszym i bardziej odpornym emocjonalnie. Im lepiej pozna siebie tym lepiej będzie sobie radził z tym, co go spotyka.

Syntezowanie pozwala stać się w pełni sprawną osobą, wykorzystującą maksimum swoich możliwości. Te możliwości pojawiają się poprzez zmianę przekonań i poszerzanie perspektywy. Człowiek musi pomieścić w sobie pogląd, że może być jednocześnie naukowcem i artystą, że nie jest ograniczony i wcale nie jest skazany tylko na jedno. Może mieć i jedno i drugie.

Posted in  

Comments are closed.