Banner
U części ludzi dominuje lewa półkula mózgu, u innych – prawa/ prawda czy mit? cz. 4
This is my site Written by dsmaster.pl on 29 lutego, 2020 – 12:20

W poprzednich częściach mówiliśmy o warunkowaniu na lewopółkulnych i prawopółkulnych, oraz o tym, że ludziom ze sfery polityki, ze sfery wielkich interesów a także tym zajmującym się inżynierią społeczną zależy na takim rozłamie. W tej części przyjrzymy się bardziej szczegółowo temu warunkowaniu, skutkom jakie przynosi człowiekowi. Wiedza podawana we wszystkich częściach jest tak ważna dlatego, że wiedza pozwala wyrównać szanse, pozwala zmienić sytuację być może niekorzystną dla człowieka.

Mówiliśmy już w poprzedniej części, że rozłam mentalny przejawia się w utrzymywaniu ludzi w dwóch stanach. Ogólnie działa to w ten sposób, że człowiek zachowuje się tak jakby był lewopółkulny lub prawopółkulny, nie chodzi tu o aktywność mózgu a o stan świadomości. Te stany świadomości to: albo męski, lewopólkulny stan świadomości, albo kobiecy, prawopółkulny stan świadomości. Warunkowanie ludzi na jeden albo na drugi stan świadomości nie pozwala człowiekowi funkcjonować w oparciu o stan równowagi i naturalne używanie dwóch półkul mózgowych jednocześnie. Człowiek, który poddany jest takiemu warunkowaniu żyje w stanie chronicznego zachwiania i nie może żyć w pełni.

Przyglądnijmy się teraz jakie skutki przynosi człowiekowi warunkowanie

  1. Jeżeli człowiek jest warunkowany na lewoopólkulnego (męskość – intelekt) jego stany manifestują się poprzez twardy sceptycyzm, wiarę w potęgę siły rodzaju ludzkiego a pomniejszanie siły natury, wiarę w prawa człowieka, wiarę w to, że nie ma jednej obiektywnej prawdy, która może być poznana, darwinizm społeczny (ci obdarzeni lepszą genetyką i intelektem rządzą tymi, którzy są gorsi), relatywizm moralny (nie ma czegoś takiego jak dobro i zło), wiarę w eugenikę (pewne geny ludzi powinno się propagować), wiarę w intelektualną i genetyczną elitę, decydowanie kto może żyć a kto nie, autorytaryzm – wiara w autorytet (wiara w autorytet nieracjonalny – pan – niewolnik, jedni wydają rozkazy a drudzy mają wrodzoną powinność je wykonywać).
  2. Jeżeli człowiek jest uwarunkowany na prawopółkulnego (kobiecość – intuicja, kreatywność) jego stany manifestują się przez naiwność, ślepą wiarę, ekstremizm religijny (totalna wiara bez sprawdzania, wierzenie ludziom na słowo), nie szukanie prawdy i niewiara w absolutnie obiektywną prawdę, relatywizm moralny (nie ma czegoś takiego jak dobro i zło), poczucie braku wartości, samonienawiść, słuchanie rozkazów innych, tendencje do bycia w zależności, uzależnienie się od tego, który jest wyżej nawet jeżeli jest to kat czy władca (bycie w roli niewolnika, wiara w autorytet nieracjonalny)
Posted in  

Comments are closed.