Banner
U części ludzi dominuje lewa półkula mózgu, u innych – prawa/ prawda czy mit? cz. 2
This is my site Written by dsmaster.pl on 19 lutego, 2020 – 19:16

Zdrowy człowiek nie funkcjonuje,  – co sugerują propagatorzy mitu o dominacji jednej z półkul mózgowych – w oparciu o jedną półkulę mózgową. W normalnym nieuszkodzonym mózgu półkule współpracują ze sobą, dzielą się informacjami. Obie półkule nieustannie się komunikują ze sobą podczas wykonywania zadań. W książce „50 wielkich mitów psychologii popularnej” autorzy wskazują, że do propagowania mitu o dominacji jednej z półkul mózgowych przyczynił się w znacznej mierze ruch New Age. Ruch New Age roztacza przed ludźmi wizje jakoby połowy mózgu stanowiły siedziby zupełnie odmiennych umysłów, które odbierają świat w skrajnie różny sposób. Lewa półkula jest analitykiem, prawa półkula mistrzem Zen. Wizja New Age zyskała wielką popularność i zaczęto ją wdrażać w programy edukacyjne i biznesowe. To wszystko sprawiło, że coraz więcej ludzi zaczęło wcielać w życie owa wizję i żyć w dychotomii. Dychotomizacja funkcji półkul mózgowych doprowadziła do dychotomani (Corballis 1999).

Dlaczego wizja New Age została wprowadzona w życie chociaż nie ma oparcia w nauce?

Ta wizja była bardzo wygodna i dawała łatwe wytłumaczenia dla porażek, usprawiedliwienia dla błędów. Człowiek nie odnajdujący się w sytuacjach wymagających analitycznego myślenia mógł powiedzieć, że nie radzi sobie, gdyż dominuje u niego prawa półkula mózgu. Popularność tej wizji możemy widzieć również w potrzebie mistycyzmu, który zaczął się w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Niestety potrzeba mistycyzmu i poszukiwań duchowych ruchu New Age nie poszła w stronę poszerzania świadomości i bardziej optymalnego funkcjonowania człowieka w świecie, a w stronę odcinania człowieka od rzeczywistości. W ruchu New Age widzimy niestety wiele szkodliwych poglądów np. działanie w oparciu o lewą mózgową jako męską jest niekorzystne, więc należy trenować prawą półkulę mózgową nazywaną żeńską i w oparciu o nią funkcjonować w świecie. W efekcie takich poglądów wielu ludzi w ruchu New Age staje się zupełnie biernych, przestaje analizować, myśleć krytycznie, gdyż chce jedynie funkcjonować w oparciu o emocjonalny i subtelny sposób ujmowania świata.

Do czego to wszystko prowadzi?

Warunkowanie społeczne do funkcjonowania w oparciu o prawą półkulę mózgową doprowadza do sytuacji, w której ludzie ( na przykład z Ruchu New Age ) stają się naiwni i bardzo podatni na manipulację. Ludzie tacy stają się bardzo łatwym łupem dla różnego rodzaju guru duchowych, ale także dla nieuczciwych sprzedawców, polityków i dla innych ludzi. Ludzie z ruchu New Age sądzą, że system zmusza ich do rozwoju osobistego w oparciu o myślenie za pomocą lewej półkuli, dlatego oni chcąc się temu przeciwstawić pragną trenować prawą półkulę mózgu. Tu jest zupełne nieporozumienie i niezrozumienie sytuacji, gdyż zdrowy, sprawnie funkcjonujący mózg działa w oparciu o obie półkule, które działają w zróżnicowany sposób. System wcale nie promuje lewopółkulowego sposoby myślenia. Jeżeli już byśmy się nad tym zastanowili, to systemowi zależy by ludzie tak myśleli. W interesie systemu jest by ludzie byli warunkowani społecznie do myślenia o sobie jako lewopółkulowych lub prawopółkulowych, gdyż wtedy nie mają poczucia tego czym w istocie są – mianowicie pełnią, bez jakiegokolwiek rozdzielenia. Człowiek świadomy swojej pełni funkcjonuje w społeczeństwie w oparciu o wolność i samostanowienie więc trudniej nim manipulować.

Posted in  

Comments are closed.