Banner
Praca z cieniem w sferze osobistej cz. 2
This is my site Written by dsmaster.pl on 22 grudnia, 2019 – 12:09

Złość/gniew jest energią, która chce wyjść z człowieka czasami jednak nie może i dlatego przybiera postać destrukcji lub autodestrukcji. Złość/gniew jest jednak żywą energią, która domaga się zaopiekowania. Złość/gniew stoi po stronie życia w przeciwieństwie do apatii, która stoi po stronie śmierci. Brak pacy nad złością/gniewem może doprowadzić nas do sytuacji apatii i depresji. Aby nie doprowadzić do sytuacji uśmiercania naszej energii musimy nauczyć się pracować z energią złości/gniewu okiełznując jej destruktywne tendencje i zaprzęgając ją w konstruktywne działania.

Autoekspresja jest fundamentalną potrzebą wszystkich istot ludzkich i w ogóle wszystkich żywych stworzeń. Leży ona u podstaw wszelkiej aktywności twórczej i jest największym źródłem przyjemności. Autoekspresja jednostki apatycznej jest silnie ograniczona, jeśli nie stłumiona całkowicie. U wielu ludzi przejawia się jedynie w wąskiej sferze życia, na ogół w pracy lub biznesie, ale nawet w tym obszarze bywa znikoma, jeśli praca wykonywana jest kompulsywnie lub mechanicznie. Swojego ja doświadczamy przez autoekspresję i jeśli drogi autoekspresji są zablokowane, nasze Ja blednie.

Co więc możemy zrobić by nie stać się bezsilnymi i apatycznymi? Jak wykorzystać złość w konstruktywny sposób?

Apatia jest dziś zjawiskiem powszechnym, ponieważ bardzo wielu ludzi dąży do nierealnych celów, które nie mają bezpośredniego związku z podstawowymi potrzebami istoty ludzkiej. Ludzie wykazują impotencję energetyczną wykonując codzienne czynności mechanicznie, to wyniszcza ich jako jednostki ludzie. Apatia, impotencja energetyczna mają związek ze stagnacją w życiu człowieka oraz poczuciu, że jego życie znaczy niewiele. Stagnacja manifestuje się poprzez pracę, która skutkuje jedynie wypłatą i pustką w duszy. Stagnacja objawia się poprzez brak sprawstwa i przekonania, że człowiek jest niczym przy sile i władzy rządów i korporacji. Stagnacja oznacza brak połączenia z innymi ludźmi i płynięcie w morzu innych bezimiennych apatycznych ludzi. Człowiek w takiej sytuacji czuje, że nie może sięgnąć po swoje cele, nie może połączyć się z drugim człowiekiem. Wewnętrzna impotencja wiąże się ściśle z utratą indywidualnego znaczenia. Impotencja wewnętrzna to brak mocy wewnętrznej, to brak manifestacji zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej. Człowiek w takiej sytuacji czuje, że nie może rozwiązać swoich problemów samodzielnie, dlatego tak chętnie opowiada się za różnymi rodzajami rewolucji, wybuchami społecznymi.

Rzeczywistość niezmiennie frustruje człowieka już od narodzin, dlatego świat może się wydawać człowiekowi wrogi. Takie przekonanie sprzyja pojawianiu się bezsilności w konfrontacji z obojętnym i zimnym światem. „Skoro świat gra przeciw nam, nie ma szans na realizacje naszych pragnień” – myśli sobie człowiek apatyczny. Frustracja jest wpisana w życie człowieka tak jak śmierć. Złość może być naturalną, zdrową reakcją na poczucie bezsilności. Możemy powściekać się na świat, gdy nasze pragnienia i marzenia są rozjeżdżane przez rzeczywistość. Niestety jesteśmy kulturowo uwarunkowywani do powstrzymywania i blokowania złości. To wszystko wchodzi i stanowi nasz cień. Przywdziewamy maski z uśmiechem odpowiadając: „Wszystko świetnie” na pytanie: „Co u ciebie?”, gdy tymczasem wewnątrz nas odgrywają się dramaty. Złość i frustrację chowamy za altruistycznym wyrazem twarzy nie wiedząc, że w ten sposób odgradzamy się nie tylko od innych ale i od samych siebie. Nie domyślamy się, że to właśnie w otwarciu się tkwi lekarstwo na nasze bolączki.

Ja jest zjawiskiem zasadniczo cielesnym, zatem autoekspresja oznacza wyrażanie uczuć. Najgłębszym z uczuć jest miłość, ale na nasze Ja składają się również inne uczucia i w zdrowej osobowości wszystkie one prawidłowo się manifestują. W istocie zakres uczuć, jakie dana osoba potrafi wyrazić, określa format jej osobowości. Aleksander Lowen pisze o tym tak: „Wiadomo, że człowiek w depresji zamyka się w sobie i że uaktywnienie jakiejś emocji, takiej jak smutek czy gniew – co może wyrazić się płaczem lub uderzaniem  kozetkę – ma natychmiastowy i dobroczynny wpływ na jego stan”.

Posted in  

Comments are closed.