Banner
Praca z cieniem w sferze miłosnej cz. 7
This is my site Written by dsmaster.pl on 16 grudnia, 2019 – 16:49

Celem pracy z cieniem w sferze miłosnej jest poradzenie sobie ze strachem związanym z miłością, seksualnością, bliskością i duchową więzią między kobietą i mężczyzną. Praca z cieniem pomaga zyskać normalny, zdrowy stosunek do miłości, seksualności, bliskości i więzi. Praca z cieniem umożliwia budowanie silnych więzi rodzinnych między silnymi kobietami i silnymi mężczyznami. Przepracowanie cienia pozwala zarówno kobiecie jak i mężczyźnie być w związku miłosnym jako niezależna i silna jednostka. Praca z cieniem pomaga ludziom być związanymi, jednocześnie być wolnymi wewnętrznie.

Praca z cieniem pomaga związkom, zwłaszcza małżeństwom gdyż jak pisał Jurg Willi wyłączny związek małżeński ugina się pod ciężarem oczekiwań obydwu stron. Zarówno kobiecie jak i mężczyźnie wydaje się, że partnerzy we wszystkich dziedzinach życia zaspokoją w pełni swoje potrzeby. To sprawia, że zbyt kurczowo trzymają się siebie, w konsekwencji duszą miłość i budują infantylną zależność uniemożliwiającą obojgu partnerom rozwój osobisty. Praca ze swoim cieniem pozwala spojrzeć na relację miłosną z dystansu i widzieć, że nierealne oczekiwania wobec partnera są często projekcją, marzeniem, by partner wniósł do naszego życia to, co utraciliśmy w dzieciństwie. Po lekturze serii artykułów „Praca z cieniem w sferze miłosnej” już wiesz, że to infantylne marzenie nie może zostać spełnione.

Praca z własnym cieniem pozwala również zdrowo odgraniczyć się od partnera. W związkach partnerzy wykazują tendencję to tracenia odrębności i samodzielności. Praca z cieniem pozwala odnaleźć się w sytuacji i zachować silnie określoną indywidualność, przy silnie łączącej więzi z partnerem. Praca z cieniem pozwala wziąć odpowiedzialność za siebie w związku, za swoje uczucia, myśli, zachowania i działania. Praca z cieniem pozwala partnerom wzmacniać  łączącą ich więź, przy jednoczesnym dbaniu o rozwój indywidualny każdego z nich. Partnerzy są wyraźnie odgraniczeni, jednocześnie silnie połączeni miłością. Praca z cieniem pozwala partnerom konstruktywnie rozwiązywać konflikty, wspólnie podejmować decyzje, równomiernie dzielić przywileje, a przede wszystkim nie przeszkadzać sobie w rozwoju.

Praca z cieniem wspomaga również partnerów w wychowaniu własnych dzieci. Zarówno dla kobiety jak i mężczyzny jest to szczególne położenie, wcale nie najłatwiejsze. Rodzice przeżywając rozwój dziecka, odnajdują zepchnięte do nieświadomości własne dzieciństwo. Rozwój dziecka może ożywić  dawno zapomniane wspomnienia, wiedząc na czym polega praca z cieniem można wreszcie się z nimi uporać. Mając kontakt z własnym cieniem, będąc w nowej roli rodzica człowiek zyskuje nową perspektywę, zrozumienie dla trudności, z którymi borykali się kiedyś ich rodzice. Ta perspektywa pozwala wyciągnąć z cienia to, co powodowało rożne gry psychologiczne – z grą miłości – nienawiści na czele. Wejście w cień i doświadczenie nowej roli pozwala uwolnić się od dręczących uczuć i pojednać się z rodzicami.

Posted in  

Comments are closed.