Banner
Rozwój Typu Władczego cz. 3
This is my site Written by dsmaster.pl on 13 listopada, 2019 – 15:07

Jak Typ Władczy może rozwijać swoją osobowość w sferze osobistej?

# Sfera osobista

  1. Kiedy Osoba Władcza znajdzie wolny czas dla siebie, powinna się wyluzować i poczuć przyjemność z chwili, gdy nie musi kierować, nie musi nikomu mówić co i jak ma robić. Warto przekierować uwagę w takich chwilach na przyjemność bycia.
  2. Osoba Władcza powinna odkrywać kim jest tak naprawdę w głębi siebie, chodzi tutaj o otwieranie serca. Wiedząc kim jest powinna starać się akceptować innych takimi jakimi są. Wolność od wszelkich zależności polega na tym, że jest się sobą i pozwala się innemu na bycie sobą.
  3. Osoba Władcza chcąc rozwijać swoją osobowość powinna poddawać się coraz bardziej swojemu ciału. Ego nie może traktować ciała jak maszyny wojennej, która jest dwadzieścia cztery godziny na służbie pod bronią. Ego Osoby Władczej musi zacząć dostrzegać zarówno potrzeby ciała jak i serca. Porozumienie pomiędzy ego – ciałem –  sercem stanowi drogę do wyzwolenia od skryptowych przekonań.
  4. Osoba Władcza może się ćwiczyć w otwieraniu serca na innych, dawaniu bez chęci otrzymywania wzajemności. Wyzwalające dla osób o tym typie osobowości jest zaufanie i poddanie się procesom interpersonalnym, gdyż to bardzo wzbogaca życie.
  5. Przyjmowanie informacji zwrotnych może bardzo wspierać rozwój, pomagać dokonywać korekty i uelastyczniać osobowość. To jak widzą Osobę Władczą inni, pomaga jej dostrzegać jak twarda jest jej osobowość.
  6. Osoba Władcza może zainwestować czas oraz pieniądze w rozrywki i aktywności, które rozluźnią kontrolę nad życiem i nad samym sobą. Może wypróbować różne aktywności, które rozluźnią ciało i osobowość. Może spróbować Jogi, ale mogą to być inne aktywności, może kreatywnie wynajdywać to, co najbardziej wyluzowuje i zdejmuje kontrolę.
  7. Osoba Władcza będzie rozwijała swoją osobowość ukierunkowując pozytywnie swoją wybuchową energię. Odpowiednie zarządzanie swoją energią da jej prawdziwą moc zmiany swojego życia na lepsze. Tutaj pomagają wszelkie ćwiczenia rozładowujące złość, agresję. Praca z energetyką własnego ciała jest koniecznością i podstawą do dalszego rozwoju.
  8. Notatnik czy zeszyt, w którym Osoba Władcza rozpisze sobie Plan Rozwoju Osobowości jest doskonałym narzędziem do wyznaczenia małych i dużych celów, krótkoterminowych i długoterminowych. Narzędzie takie może służyć do analizy postępów na drodze, notatki będą wskazywały również największe problemy, ograniczenia i blokady.
Posted in  

Comments are closed.