Banner
Flow życiowe
This is my site Written by dsmaster.pl on 21 października, 2019 – 17:44

Steven Kotler podaje 17 czynników wyzwalających flow:

# Psychologiczne czynniki wyzwalające

 1. Intensywnie skoncentrowana uwaga – Jednym z głównych celów jest skupienie się na określonym zadaniu. Aby być w stanie flow, musisz uzyskać stan który pozwali ci silnie skoncentrować uwagę na twoim celu. Oznacza to również, że wielozadaniowość jest niewskazana. Flow wymaga pojedyńczej i samotnej akcji.
 2. Jasne cele – kiedy masz jasne cele, umysł nie musi się zastanawiać, co dalej. Wiesz, co robisz i dlaczego to robisz. Nie skupiasz się także na linii mety, skupiasz się na prowadzeniu wyścigu, TERAZ, chwili obecnej. Flow to bycie w drodze do celu, a dotarcie do celu jest skutkiem a nie przyczyną działań Wielu rozprasza się swoją przeszłością, przyszłością lub sobą. Skoncentruj się na jasności swoich celów. To daje pewność.
 3. Natychmiastowa informacja zwrotna – ten czynnik uruchamiający jest związany z jasnym celem. Jasne cele mówią nam, co robimy, natychmiastowa informacja zwrotna mówi nam, jak to zrobić lepiej. Jeśli wiemy, jak poprawić wydajność w czasie rzeczywistym, umysł nie idzie w poszukiwaniu wskazówek na temat poprawy.
 4. Współczynnik wyzwania w kontekście umiejętności – Być może słyszałeś o koncepcji krzywej stresu, gdy istnieje skala niskiego stresu i niskiej wydajności. Z drugiej strony jest wysokie naprężenie i niska wydajność, ale w środku skali znajduje się optymalny poziom naprężenia skorelowany z wydajnością szczytową. Współczynnik Wyzwania / Umiejętności płynie w pobliżu (ale nie na) linii środkowej między nudą a lękiem. Potrzebujemy progresywnej równowagi między nudą a niepokojem lub napięciem i relaksacją. Jeśli potrafisz utrzymać się w tak słodkim miejscu, możesz skierować uwagę na teraźniejszość i zmaksymalizować przepływ w swoich działaniach.

# Środowiskowe czynniki wyzwalające

 1. Wystawianie się na ryzyko – jest to gotowość poradzenia sobie ze wstydem, lękiem i wychodzeniem ze strefy komfortu mimo strachu. Dla nieśmiałego faceta podejście do atrakcyjnej kobiety w klubie i porozmawianie z nią będzie czynnikiem wyzwalającym. Ryzyko nie musi oznaczać fizycznego zagrożenia, może to być także ryzyko emocjonalne, psychiczne i społeczne. Musisz być gotów podjąć ryzyko. To poczucie przygody i potencjał niepowodzenia doprowadzą cię do wyzwolenia flow.
 2. Bogate środowisko – oznacza środowisko z dużą ilością nowości, nieprzewidywalności i złożoności. Nowość oznacza otaczanie się bogatym środowiskiem, które polega na znajdowaniu rzeczy, które przyciągną i utrzymają twoją uwagę. Nieprzewidywalność oznacza możliwość wyjścia poza strefę komfortu i zmierzenia się z nieznanym. Zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy poprzez wyszukiwanie informacji z wielu różnych źródeł lub punktów widzenia.
 3. Świadomość ciała – oznacza to całkowitą świadomość fizyczną. Kiedy będziesz w stanie wykorzystać moc całego ciała, zwracając uwagę na dane zadanie, poczujesz przyjemność z działania i aktywizację pełni możliwości.

# Społeczne czynniki wyzwalające

 1. Pełna koncentracja – oznacza ona pełną świadomość tego co się dzieje. Jeśli stracisz koncentrację i zaczniesz myśleć o tym, co to jest na obiad lub o innych rzeczach, wychodzisz z flow, doprowadzasz do problemów a nawet sytuacji zagrażających tobie. Koncentracja oznacza zwracanie uwagi na to, co tu i teraz. Blokowanie myśli, które przeszkadzają byciu we flow.
 2. Cele grupy – wspólne, jasne cele grupy. Grupa musi jasno określić, jaki jest ich wspólny cel, aby osiągnąć flow. Flow pojawia się, gdy grupa stworzy cel, który zapewni wystarczającą koncentrację, aby każdy członek zespołu był przekonany, że jest możliwe rozwiązania, jednocześnie aby był przekonany, że musi użyć kreatywności by tego dokonać.
 3. Dobra komunikacja – flow grupowy wymaga stałej komunikacji. Rozmowa musi przebiegać naturalnie. Słuchaj uważnie tego, co zostało powiedziane, zaakceptuj je i buduj na tym materiale. Nic nie blokuje bardziej niż ignorowanie lub negowanie członka grupy.
 4. Znajomość – grupa może składać się z członków o różnych narodowościach, kulturach i przekonaniach, jednak wszyscy muszą się znać by pojawiło się flow. Grupa musi mieć wspólny język, wspólną bazę wiedzy i styl komunikacji oparty na niewypowiedzianych komunikatach. Musi być jedność, w myślach i w działaniu. Wszyscy muszą chcieć się rozwijać, a spostrzeżenia i komunikaty z grupy powinny wspierać a nie spowalniac przez niepotrzebne wyjaśnienia.
 5. Równy udział członków w pracy grupy i równy poziom umiejętności – Gdy masz zespół o równej roli w projekcie, flow najprawdopodobniej pojawi w twojej grupie. Praca zespołowa jest kluczem i każdy musi być zaangażowany. Wszyscy członkowie powinni mieć podobny poziom umiejętności.
 6. Ryzyko – dotyczy grup w taki sam sposób, jak dotyczy osób fizycznych. Kiedy istnieje element ryzyka, ludzie są bardziej zmotywowani do ciężkiej pracy i sprawiania, by coś się działo. Bez wyzwań zadania mogą wydawać się nudne. Nie ma też kreatywności bez porażki i nie ma flow w grupie bez ryzyka niepowodzenia.
 7. Poczucie kontroli – ważne jest połączenie autonomii (swoboda robienia tego, co chcesz) z kompetencjami (bycie dobrym w tym, co robisz) z flow grupy. Bez względu na sytuację wybór własnych wyzwań i posiadanie umiejętności niezbędnych do ich przezwyciężenia jest korzystne.
 8. Słuchanie w skupieniu – kiedy uważnie słuchasz obecnej rozmowy, twoje odpowiedzi będą płynąć, a rozmowa będzie przebiegać naturalnie. Flow umożliwia każdemu powiedzenie tego, co chce jednocześnie należy unikać sytuacji, gdy kilka osób mówi naraz. Gdy jeden mówi reszta powinna słuchać w skupieniu.
 9. Nastawienie na tak – Nie chodzi o to, że zawsze mówisz „tak” wszystkim. Oznacza to, że interakcje powinny mieć charakter bardziej pozytywny niż negatywny. Ten element polega na byciu otwartym na próbowanie nowych rzeczy, nawet jeśli wydają się złym pomysłem. Bycie na tak oznacza otwartość na innowacje i rozwój.

# Twórcze czynniki wyzwalające

Istnieją dwa główne elementy twórczych czynników wyzwalających:

Rozpoznawanie wzorów – zdolność mózgu do rozkładania istniejących wzorów, kolorów, danych, kształtów, ruchów, dźwięków, pojęć, sukcesów, ryzyk, niepowodzeń itp. Oraz tworzenia nowych       pomysłów przy użyciu tych wzorów poprzez łączenie nowych pomysłów oraz

Podejmowanie ryzyka – odwaga, by wprowadzać te nowe pomysły na świat. Czy nowa koncepcja zostanie dobrze przyjęta, czy będzie oceniana? Wszelka kreatywność wymaga elementu ryzyka i odwagi.

 

Posted in  

Comments are closed.