Banner
Jungowska typologia osobowości
This is my site Written by dsmaster.pl on 27 września, 2019 – 15:29

Człowiek lubi upraszczać sprawy jak tylko jest to możliwe i absolutnie jestem zwolennikiem takiego podejścia do rozwiązywania problemów, osiągania celu, zwiększania swojej efektywności. Wiele razy daje się tak zrobić i w takiej sytuacji należy to robić, najszybciej jak to możliwe dojść do celu. Niestety nie zawsze tak się da, nie zawsze jest to możliwe. Tak może się również zdarzyć w kwestii relacji interpersonalnych i komunikacji. Typologia osobowości według Hipokratesa: Flegmatyk, Melancholik, Sangwinik, Choleryk może się okazać niewystarczająca. Co więc można w takiej sytuacji zrobić? Można sięgnąć po Jungowską typologię osobowości opartą na psychologii głębi. To właśnie Jung wprowadził pojęcia introwersji i ekstrawersji. Dzięki swoim badaniom doszedł do wniosku, że osobowość człowieka jest wypadkową:

  •  postawy ekstrawertycznej lub introwertycznej,
  • sposobu gromadzenia informacji (poznanie lub intuicja),
  • sposobu podejmowania decyzji (myślenie lub odczuwanie).

Według niego jeden ze sposobów zachowania, zdobywania wiedzy, sposobu działania jest dla nas charakterystyczny. Nowoczesna typologia Jungowska została wzbogacona o pracę Katharine Cook Briggs oraz jej córki Isabel Briggs Myers, które rozszerzyły teorie o jeszcze jedną wypadkową mianowicie: osądzanie i obserwacja.

Typologia ta opiera się na 8 cechach, do określenia osobowości: ekstrawersja lub introwersja, poznanie lub intuicja, myślenie lub odczuwanie, osądzanie lub obserwacja. Wszelkie możliwe kombinacje tych właściwości tworzą 16 typów osobowości. Oczywiście wszystko jest płynne, rozwijamy się, zmieniamy i to nie jest tak, że jak na ta chwilę mamy osobowość, to ona jest sztywna i nie może się zmienić. Poprzez rozwój możemy kształtować swoją osobowość.

  1. Ekstrawersja lub introwersja – nawet jeżeli jesteś introwertykiem, którego cechuje wewnętrzny spokój i niechęć do kontaktów  większym gronie poprzez pracę nad swoją osobowością możesz stać się bardziej otwartą osobą na świat i nawet to polubić.
  2. Poznanie lub intuicja – nawet jeżeli czujesz potrzebę opierania się na twardych dowodach i faktach, to poprzez rozwój osobowości możesz również otworzyć się na własną intuicję, wewnętrzne wglądy i wizje tworzone przez wyobraźnię. To poszerzy możliwości pozyskiwania informacji.
  3. Myślenie lub odczuwanie – nawet jeżeli w swoim życiu opierasz się na logicznym myśleniu to poprzez rozwój swojej osobowości możesz dodać element emocji, odczuwania innych ludzi i sytuacji. To sprawi, że będziesz dysponował większą ilością strategii przy podejmowaniu decyzji,
  4. Osądzanie lub obserwacja – nawet jeżeli zgodnie ze swoim sądem trzymasz się mocno swoich zasad i planu jaki wyznaczyłeś/aś, to poprzez rozwój osobowości możesz dodać do swojego życia więcej elastyczności, przez co poczekasz z wydawaniem szybkiego sądu, by zastanowić się nad innymi opcjami, być może lepszymi.
Posted in  

Comments are closed.