Banner
5 praw Lowena a hierarchia potrzeb Maslowa cz. 1
This is my site Written by dsmaster.pl on 21 września, 2019 – 13:16

Piramida Maslowa jest podważana przez niektórych psychologów, behawiorystów z uwagi na brak badań potwierdzających zastosowanie jej w życiu człowieka. Dlaczego więc ja zgadzam się z teoriami Maslowa, skoro brak badań potwierdzających działanie hierarchii potrzeb w życiu człowieka? Ja również byłem szkolony w szkołach behawiorystów i korzystam z tej wiedzy, jednocześnie jestem również Lowenowy i Jungowski i biorę pod uwagę działanie nieświadomości. Behawioryści uważają, że działanie nieświadomości nie ma wpływu na życie człowieka, ja osobiście nie zgadzam się z tym poglądem. Zgadzam się, że czasami nie warto zajmować nieświadomością i warto szybko iść do celu czy rozwiązania problemu ( zgodnie z psychologią behawioralną ). I jeżeli to jest możliwe to jak najbardziej trzeba iść szybko do celu i nie tracić czasu. Liczy się przecież efekt działań. Niestety nie zawsze jest łatwo, szybko i przyjemnie. Czasami wzorce z nieświadomości trzymają tak mocno, że trzeba zejść do podziemi i zmierzyć się z własnymi demonami.

Lowen fantastycznie opisał pięć praw, które są ustanawiane przy tworzeniu psychiki w wieku wczesnodziecięcym. Niekonstruktywnie utworzone prawa sprawiają, że na poziomie nieświadomym powstają utrwalone wzorce, które wpływają na działania, zachowania, emocje, uczucia człowieka. To, co wchodzi w dziecko okresie 0 -7 lat musi wyjść w życiu dorosłego tak czy inaczej. Ja nie jestem wielkim piewcą piramidy potrzeb Maslowa, jestem adeptem szkoły Lowenowskiej. I zauważyłem, że pięć praw Lowena pokrywa się z hierarchią potrzeb Maslowa. To dlatego uważam, że piramida Maslowa jest pomocna w rozwoju osobistym i zawodowym. Nierozwiązany problem z niższego poziomu nie będzie puszczał człowieka w rozwoju wyżej. Lowen to nauki Zachodu, ale w naukach Wschodu również możemy znaleźć pokrywanie się wiedzy z piramidą Maslowa, ich czakry to również to, o czym tu piszemy czyli poziomy rozwoju. W tym artykule skupmy się na korelacji pięciu praw Lowena i hierarchi potrzeb Maslowa.

Prawa Lowena tworzone są w kolejności i to wpływa na ich ważność i siłę oddziaływania na życie człowieka. Trzy pierwsze podstawowe są ważniejsze, dwa pozostałe jeżeli są ustanowione niekonstruktywnie mniej obciążają człowieka w życiu ( podobną sytuację mamy w hierarchii potrzeb ).

  1. Pierwsze prawo Lowena – prawo do istnienia a potrzeby fizjologiczne z hierarchii potrzeb Maslowa

Prawo do istnienia dla dziecka rodzi się w psychice matki. To prawo jest ustanawiane poprzez zaistnienie miejsca dla dziecka w przestrzeni psychicznej matki. Prawo to ustanowione konstruktywnie zaopiekowuje potrzebę ciepła i bliskości u dziecka. Dziecko czuje, że ma oparcie w matce ( a tym samym w Ziemi ) i może dalej się rozwijać.

Do tego prawa możemy odnieść pierwszą potrzebę z hierarchii potrzeb. Człowiek może się rozwijać, jeżeli czuje, że jego potrzeby fizjologiczne poboru tlenu, wody, substancji odżywczych, potrzeb ciała, potrzeba braku napięć i przyjemności ciała w tym snu i odpoczynku są zapewnione.

  1. Drugie prawo Lowena – prawo do bycia spokojnym o swoje potrzeby a potrzeba bezpieczeństwa z hierarchii potrzeb Maslowa

2 prawo Lowena ustanawiane jest poprzez sposób opieki nad dzieckiem ( karmienie, pielęgnowanie, troskę o potrzebę bliskości i kontaktu z matką ( a poprzez matkę z Ziemią ). Prawo to ustanowione konstruktywnie zaopiekowuje u dziecka potrzebę oparcia w matce i zbudowania pewności, że jego potrzeby będą zaspokojone poprzez matkę ( tak dziecko uczy się, że natura jest w stanie zaspokoić potrzeby człowieka ).

Do tego prawa możemy odnieść drugą potrzebę z hierarchii potrzeb Maslowa – potrzebę bezpieczeństwa. Człowiek aby mógł się rozwijać według Maslowa na drugim poziomie potrzeb musi mieć zaopiekowane potrzeby zdrowej zależności, opieki, oparcia, kontaktu z racjonalnym autorytetem, wygody, spokoju braku strachu.

  1. Trzecie prawo Lowena – prawo do bycia autonomicznym a potrzeby miłości i przynależności z hierarchii potrzeb Maslowa

3 prawo Lowena ustanawiane jest poprzez kontakt matki z dzieckiem. Około 6 miesiąca dziecko zaczyna potrzebować autonomii. Prawo to jest ustanawiane konstruktywnie, gdy matka jest empatyczna i nie zawłaszcza rodzącej się autonomii dziecka i pozwala jej się rozwijać w czułym kontakcie pełnym zrozumienia.

Do tego prawa możemy odnieść trzecią potrzebę z hierarchii potrzeb Maslowa – potrzebę miłości i przynależności. Człowiek aby mógł się rozwijać według Maslowa na trzecim poziomie potrzeb musi czuć się kochanym, włączonym w kontakty z własną autonomią. Potrzeby więzi są realizowane z zachowaniem własnych granic i poczucia autonomii i są wyrazem miłości dwóch stron bez poczucia posiadania, władania, zawłaszczania, zaspokajania własnych potrzeb czyimś kosztem.

  1. Czwarte prawo Lowena – prawo do bycia wolnym a potrzeby szacunku i uznania z hierarchii potrzeb Maslowa

4 prawo Lowena ustanawiane jest około drugiego roku życia i zbiega się z treningiem czystości. Jest to prawo do decydowania o własnym losie. Dziecko chce w tym okresie coś postanowić w swojej sprawie. Świadomy rodzic pozwala mu na to, by to prawo mogło być ustanowione konstruktywnie. Konstruktywny rodzic pozwala aby dziecko sprzeciwiło mu się w niektórych sprawach, rozumiejąc, że jest to droga do ustanowienia prawa do wolności.

Do tego prawa możemy odnieść czwartą potrzebę z hierarchii Maslowa – potrzebę szacunku i uznania. Człowiek by mógł wspinać się w rozwoju i zacząć się samorealizować po drodze musi zyskać zaufanie do siebie, mieć zbudowane poczucie własnej wartości, zyskać oparcie w swoich kompetencjach i mieć poważanie u innych osób ( według Maslowa ).

  1. Piąte prawo Lowena – prawo do tego, by pragnąć oraz dążyć do zaspokojenia potrzeb otwarcie i wprost a potrzeba samorealizacji z hierarchii potrzeb Maslowa

5 prawo Lowena ustanawiane zaczyna być około 3 roku życia kiedy dziecko zaczyna określać swoją tożsamość i poprzez kontakt z rodzicami, zwłaszcza rodzicem płci przeciwnej przygotowywać się do przyszłej roli w życiu dorosłym ( jako kobieta, jako mężczyzna ). Konstruktywnie ustanawiane jest to prawo, gdy rodzic dobrze reaguje na te przymierzanie się do przyszłej roli i wspiera dziecko w tworzeniu silnej tożsamości. Rodzice w tym czasie muszą być przede wszystkim dobrymi modelami dla dziecka, nie zmrażać uczuć, świadomie i dojrzale podejść do tego procesu, a przede wszystkim nie używać dziecka w grach przeciw partnerowi.

Do tego prawa możemy odnieść piątą potrzebę z hierarchii Maslowa – potrzebę samorealizacji. Według Maslowa, by człowiek musi posiadać własne cele, spełniać swój potencjał, móc budować harmonijne i piękne życie, posiadać wiedzę, rozumieć co się dzieje w nim i w świecie, co możemy nazwać dojrzałością osoby dorosłej.

Posted in  

Comments are closed.