Banner
O co w ogóle chodzi w tym rozwojem osobistym?
This is my site Written by dsmaster.pl on 15 września, 2019 – 11:56

Rozwój zawodowy rozumiemy jako poszerzanie naszych kompetencji w dziedzinie naszej działalności, rozwój w sferze miłosnej rozumiemy jako pracę nad umiejętnościami interpersonalnymi, rozwiązanie problemów skryptowych osobowości i otworzenie serca. A o co chodzi w rozwoju osobistym? Przecież to trzecia bardzo ważna dla człowieka sfera. Przedstawię w tym artykule moje rozumienie rozwoju osobistego. Według mnie rozwój osobisty to praca nad równowagą wewnętrzną, zrównoważeniem energii męskiej i żeńskiej w sobie. Każdy człowiek mężczyzna i kobieta posiada w sobie pierwiastek męski i żeński. Wynika to z procesu tworzenia psychiki w okresie wczesnodziecięcym gdzie dwoma głównymi modelami jest mama i tata. Są dwa modele więc na kształtowanie psychiki człowieka ma wpływ zarówno pierwiastek żeński jak i męski. W kulturze zachodniej jako pierwszy zwrócił na to uwagę Carl Gustaw Jung. Jung stwierdził, że każdy mężczyzna ma swoją żeńską stronę ( Animę ), a każda kobieta ma swoją męska stronę ( Animusa ). Jung uważał, że większość osób tłumi w sobie ten przeciwstawny swojej płci aspekt osobowości. I teraz  dochodzimy do odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie tego artykułu.

W rozwoju osobistym według mnie chodzi o dojście do porozumienia z tą stłumiona częścią osobowości. Element żeński pamaga porozumiewać się za pomocą intuicji, łączy człowieka z jego wewnętrznym głosem, otwiera nas na przeczucia i obrazy pochodzące z głębi naszego jestestwa. Element żeński otwiera nas na głęboką mądrość opartą o szersze zrozumienie i wiele perspektyw widzenia sytuacji. Element żeński może być naszym wewnętrznym przewodnikiem na drodze życia. Pierwiastek męski pomaga działać i dokonywać ekspansji w świat zewnętrzny, działanie to domena męskiej energii. Myślenie, mówienie, wykonywanie ruchów dokonuje się dzięki działaniu męskiej energii.

Istotą rozwoju osobistego według mnie jest zrównoważenie energii męskiej i żeńskiej w sobie. Dzięki tej równowadze człowiek staje się kompletny i może działać optymalnie w świecie zewnętrznym. Kobieca strona może pobudzić impuls do działania za pomocą uczucia, które się pojawia, męska strona może przekuć ten impuls w działanie, poprzez wykonanie zaleconych czynności. Natura żeńskiej energii to mądrość, miłość, wizja wyrażana uczuciami i pragnieniami. Natura męskiej energii to nieustraszone działanie w świecie zewnętrznym. Zharmonizowanie tych energii pozwala nam działać optymalnie w świecie zewnętrznym, zdobywać wyznaczane cele, nie zatracając przy tym kontaktu ze swoim wewnętrznym światem uczuć.

Niestety w szkole nie uczą nas w jaki sposób harmonizować energię męską i żeńską, by w naturalny sposób działały dla naszego dobra i dobra bliskich ( dalszych również ).

Uczymy się tego na drodze rozwoju osobistego czy to za pomocą fachowej literatury czy to z pomocą specjalistów. Większość osób żyje z nierównowagą tych energii, co działa szkodliwie na różne sfery życia. Dzisiaj możemy obserwować pojawianie się ideologii w której energia żeńska jest wykorzystywana do wyniszczania energii męskiej, a odwecie energia męska używana jest do wyniszczania energii żeńskiej. Ideologia jeszcze bardziej oddala człowieka od równoważenia energii męskiej i żeńskiej w sobie, co w konsekwencji prowadzi do jeszcze większego wewnętrznego pomieszania. Męska energia może być wykorzystana do tłumienia żeńskiej intuicji. Przez to nie mogą być rozwijane i wyrażane głębokie wewnętrzne aspekty osobowości. Żeńska energia może być wykorzystywana do tłumienia działania, przez co dobre rzeczy nie mogą być manifestowane, a miłość, troska zostają wewnątrz nie są okazywane poprzez konkretne działanie. Przez to nie mogą być budowane satysfakcjonujące związki miłosne, wspierające relacje przyjacielskie, rodziny i serdeczne relacje biznesowe. Męski pierwiastek bez żeńskiego zamienia człowieka w maszynę pod panowaniem ego. Człowiek staje się zimny, opanowany, pozbawiony emocji. Odseparowany od żeńskiego pierwiastka człowieka taki czuje się samotny, zagubiony i zrozpaczony. Żeński pierwiastek bez męskiego zamienia człowieka w bezradną istotę pozbawioną siły do działania w świecie zewnętrznym. Stłumiona energia męska przejawia się w postaci chorób, manipulacji, kryzysów emocjonalnych, braku niezależności, odpowiedzialności, samodzielności i skuteczności w działaniu.

Rozwój osobisty według mnie polega na zintegrowaniu w sobie energii męskiej i żeńskiej, dzięki czemu możemy żyć pełnią życia i cieszyć się z możliwości, które ten świat oferuje. Integracja energii męskiej i żeńskiej w sobie wpływa również korzystnie na dwie pozostałe sfery – zawodową i miłosną, ponieważ daje nam większe zasilanie z wewnątrz.

W starożytnej symbolice energia męska przedstawiana była jako  Miecz ( trójkąt równoboczny, bok na dole, róg u góry ). Energia żeńska przestawiana była jako Kielich ( bok na górze, róg u dołu ).

Równowaga oznacza, że energie współpracują ze sobą dla dobra człowieka i żadna z energii nie zwalcza drugiej, pełna harmonia i współpraca. Integracja energii męskiej i żeńskiej to powstanie uświęconej więzi w człowieku. Człowiek z zintegrowanymi energiami może dzięki temu doświadczyć uświęconej więzi w relacji miłosnej. I to jest według mnie kwintesencja rozwoju osobistego.  

Posted in  

Comments are closed.