Banner
Szkolenie kadr
This is my site Written by dsmaster.pl on 14 września, 2019 – 16:09

Obecnie  mamy sytuację w kraju, w której bardzo potrzebne jest zapewnienie odpowiednich szkoleń dla kadr. Sytuacja ta dotyczy wiele rejonów działalności, biznesu, sportu, urzędów, szkół i innych sfer działalności człowieka. Ta potrzeba jest dyktowana przez ludzi z dołu, którzy mają coraz większe wymagania i oczekiwania. Ludzie zwłaszcza młodzi oczekują stworzenia im warunków do rozwijania się w zespołach i strukturach dorównujących tym na Zachodzie. Młodzi ludzie wyjeżdżają na staże, praktyki, studia na Zachód i tam stykają się  z pewnymi standardami. Nie dziwi więc, że oczekują podobnych standardów w Polsce tym bardziej, że rynek jest zdominowany przez zagraniczne firmy. Wymagania rosną również w stosunku do managmentu i oczekiwane jest przywództwo na miarę XXI wieku. To jest jak najbardziej korzystny proces, bo wymusza rozwój kadr kierowniczych i mierzenie się z wyzwaniami. Wyzwania pobudzają rozwój i odejście od starych nie sprawdzających się sposobów kierowania ludźmi. Dzisiaj już nie przejdzie stary paradygmat, w  którym Wiesiu, Zdzisiu, Rysiu lub Wiesia, Zdzisia, Krysia prowadzą zespół za pomocą socjotechnik rodem z ZSRR – kierownicy, którzy zatrzymali się mentalnie w latach siedemdziesiątych mają trudną przeprawę z młodymi wchodzącymi obecnie na rynek pracy. Te osoby muszą zmierzyć się z tak oczywistą prawdą, że to nie młodzi mają się zmieniać i dostosowywać, a to oni muszą zmienić swoją mentalność poprzez szkolenia i dostosować się do wymagań pracownika.

Obecnie dla pracownika równie ważna jak wysokość zarobków staje się możliwość rozwoju. Niezwykle ważna jest również atmosfera w pracy i zespół, z którym się współpracuje. Tu już nie przejdzie integracja zespołu zakrapiana wysokoprocentowymi alkoholami. Drogie alkohole, drogie hotele, a nawet zagraniczne wycieczki nie robią już na Polakach wrażenia. Wielu może takie atrakcje zapewnić sobie z własnego budżetu domowego, wielu widziało już kawałek świata, więc to nie stanowi głównej motywacji, by być w danej firmie czy organizacji. Magnesem jest możliwość rozwoju pod okiem najlepszych specjalistów w branży, opieka mentorska, coachingowa, możliwość wpływania na rozwój struktury, więzi ludzkie w zespole, charyzmatyczny menedżer. Ludzie w Polsce chcą żyć jak na Zachodzie, Polacy chcą żyć na poziomie Niemców i to zarówno jeżeli chodzi o zarobki jak i możliwości rozwoju. I to jest bardzo dobra rozwojowa tendencja.

Rozwój polega na równaniu do najlepszych, a następnie przeganianiu ich. Zarządzający zasobami ludzkimi powinni widzieć te tendencje, gdyż ten proces raczej będzie się nasilał a nie zmniejszał. Rynek w tej chwili potrzebuje wysokiej jakości specjalistów. W mojej branży również potrzebni są i poszukiwania najlepsi specjaliści, których nie jest wcale tak wielu, eksperci sportowi też głośno już mówią o braku wysoko wykwalifikowanych trenerów ( Polaków ) i te braki kadrowe widzi się w wielu dyscyplinach sportowych. W bieznesie również specjaliści i wysoko wykwalifikowani menedżerowie są „wykradani” z firm przez head hunterów a firmy głowią się jak zatrzymać wciąż nakręcającą się rotację pracowników. Coraz większe wymagania ludzi sprawiają, że nawet urzędy muszą inwestować bardzo duże środki w szkolenia kadry. Słynne „czego?” z okienka możemy włożyć do lamusa i uważać za prehistorię, a jeżeli coś takiego gdzieś jeszcze się zdarza to możemy uznać, że takie osoby są jeszcze mocno zabetonowane mentalnie w czasach komuny ( słusznie minionych ). Takie podejście nie przystaje do dzisiejszych czasów i powinno zostać natychmiast zmienione w procesie szkoleniowym, treningowym.

Szkolenia są wyrazem ewolucji, a nie rewolucji. Szkolenia pozwalają i pomagają ludziom dojrzeć do wymaganych zmian bez kosztów osobowościowych.

Posted in  

Comments are closed.