Banner
Prowadzący zespół
This is my site Written by dsmaster.pl on 12 września, 2019 – 11:04

Mentalność prowadzącego jest kluczowa zwłaszcza w sytuacji, gdy w zespole znajdują się osoby o dużym ego. Czym większe ego ludzi w twoim zespole tym lepszą mentalność musisz prezentować. Tu nie przejdzie bylejakość, przeciętność i brak kompetencji. Nic ci nie pomoże, że jesteś równym chłopem Wieśkiem i wszystkich klepiesz po ramieniu, a w ogóle i szczególe to fajnie się z tobą gada. Fajnie się z tobą gada i fajnie się z ciebie śmieje za plecami. Oczywiście możesz być równym chłopem Wieśkiem dla swojego zespołu, jeżeli to ci pasuje proszę bardzo, jednak informuję cię, że nie będziesz miał szacunku i poważania u ludzi z dużym ego. Przyjmijmy, że chcesz zbudować szacunek i poważanie u ludzi z silnym ego, co więc należy zrobić?

Mentalność tu jest kluczem. Mentalność prowadzącego budowana jest przez 3 elementy:

  1. Wiedzę
  2. Energię
  3. Charyzmę

1. Wiedza jest kluczowym elementem, gdyż pokazuje twoją kompetencję w dziedzinie twojej działalności. Tutaj jednak należy powiedzieć o kluczowej kwestii, mianowicie o umiejętnościach pracowania z ludźmi ( w tym wypadku będziemy mówili o pracy z ludźmi dorosłymi ). Mentalność prowadzącego budowana jest w oparciu o posiadaną wiedzę, ale także umiejętność przekazywania tej wiedzy. Prowadzący z prawdziwego zdarzenia potrafi tak przekazywać wiedzę dorosłym, by następował w nich proces zrozumienia. Prowadzący przekazuje wiedzę w taki sposób, ze dorosły ( członek zespołu ) ma świadomość, że przyjęcie i zrozumienie tej wiedzy przyczyni się do poprawy jego funkcjonowania. Świadomy prowadzący potrafi zachęcić do przyjmowania i stosowania wiedzy w praktyce. Skutecznie potrafi wspomagać proces nabudowania nowych umiejętności na stare już ugruntowane. Przez swoje działania potrafi wspomagać rozwój i wychodzenie ze stref komfortu u ludzi dorosłych, którzy w swoim wielkim ego uważają, że robią wszystko najlepiej.

2. Proces przekazywania wiedzy nie okaże się skuteczny bez odpowiedniej energetyki prowadzącego. Wszyscy już o tym wiedzą i nie muszę tutaj wyjaśniać szczegółowo, że przekaz niewerbalny jest bardziej kluczowy od werbalnego. Przekaz niewerbalny, energetyka ciała ma wspierać przekaz werbalny, gdyż jest prawdziwym napędem procesu edukacji, rozwoju i zmian myślenia, zachowania i działania. Wiedza musi zostać zintegrowana na poziomie ciała, poprzez czucie procesów, elastyczność osobowości prowadzącego. Prowadzący, który czuje procesy w sposób jasny i klarowny potrafi wyjaśnić jakie skutki przyniesie określone działanie. Dzięki temu przyczyny niezadawalających efektów mogą zostać wyeliminowane i można rozpocząć proces pracy na oczekiwane efekty. Świadomy prowadzący rozumie, że za każdym skutkiem stoi jakaś przyczyna. Świadomy prowadzący rozumie również, że jeżeli nie ma odpowiedniej energetyki ciała, to za tym skutkiem stoi określona przyczyna. Świadomy prowadzący zna tą przyczynę i zmienia to, co musi być zmienione, by pojawiły oczekiwane rezultaty.

3. Charyzma pojawia się, gdy prowadzący jest otwarty na inspirację, intuicję, swój wewnętrzny głos. Oczywiście prowadzący jest maksymalnie przygotowany, ma swoje schematy, standardy, procedury, plany i tak dalej, jednak jest otwarty na ulepszanie nawet tego, co jest dobre. To właśnie różni charyzmatycznego prowadzącego od bardzo dobrego wyrobnika. On poprzez otwartość i pracę z nieświadomością staje się gwiazdą, do której przychodzą genialne pomysły i rozwiązania. Zakorzenienie w swoim ciele i eksplorowanie nieświadomości sprawiają, że najlepsze pomysły pojawiają się wówczas, gdy najbardziej są potrzebne, gdy schematy i plany zawodzą, gdy wszystko zdaje się prowadzić do porażki. Świadomy prowadzący zostaje nagrodzony charyzmą dzięki otwartości na nieświadome rejony życia.

Posted in  

Comments are closed.