Banner
Przyczyny małej skuteczności psychologii systemowej
This is my site Written by dsmaster.pl on 24 kwietnia, 2019 – 16:55

Dlaczego skuteczność pomocy psychologicznej udzielanej ludziom z problemem uzależnienia, przemocy jest tak mała? Skuteczność takiej pomocy to zaledwie kilka procent i zdajemy sobie oczywiście sprawę, że te kilka procent to zdecydowanie za mało. Metody pracy systemowej wydają się mało skuteczne i frustrujące ludzi udzielających pomocy tymi metodami. No ale przejdźmy do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane na początku tego tekstu. Skuteczność tej pomocy jest tak mało ponieważ umysł klientów wciąż krąży wokół problemów nie doznając wglądów, poszerzania świadomości, nie mając wizji poprawy sytuacji życiowej człowieka. Umysł wciąż na nowo mieli te same skryptowe problemy, uruchamiając wciąż te same mechanizmy obronne przed tymi problemami. To jest błędne koło, z którego bardzo trudno się wychodzi.

Czy jest jakiś sposób wyjścia z tego błędnego koła?

Tutaj z ratunkiem przychodzi TSR, która pozwala wyrwać się klientowi ze szponów destrukcyjnych myśli i uczuć. Dzieje się tak dzięki zbudowaniu w umyśle klienta wizji lepszego życia. Klient z pomocą specjalisty buduje wizję życia pozbawionego głównego problemu, który jest przyczyną destrukcyjnych zachowań. Praca oparta na budowaniu wizji uczy klienta jak żyć bez gier psychologicznych, które klient w swoim umyśle prowadzi z sobą, z innymi ludźmi i różnymi większymi i mniejszymi strukturami. Zależność ludzi z problemami jest ściśle powiązana interakcjami z ludźmi i strukturami. Drzwi do wyjścia z pułapki to zbudowanie wizji nowego życia nie w oparciu o zależność od innych, a w oparciu o zasoby i możliwości. Przechodząc przed te drzwi klient realizuje w rzeczywistości wizję nowego, innego, lepszego życia.

Posted in  

Comments are closed.