Banner
Uczenie społeczne
This is my site Written by dsmaster.pl on 19 kwietnia, 2019 – 16:47

W tym artykule kontynuuję wątek poprzedniego artykułu mianowicie społecznego uczenia. Najbardziej istotną teorię w tym temacie zaproponował Albert Bandura, w której pokazuje, że ludzie oddziałują na siebie poprzez „wzajemny determinizm”. Warto wiedzieć o tej teorii mając na względzie rozwój pracowników, wspieranie ich możliwości. Prosto teorię Bandury możemy wyjaśnić w ten sposób: świat, który cię otacza wpływa na ciebie, kultura, środowisko kształtują twoje zachowania, sposób nauczania i zapamiętywania. W poprzednim artykule pisałem o modelowaniu to właśnie w nim zauważalne jest kształtowanie własnego zachowania na wzór osób z najbliższego otoczenia. Oczywiście taka forma uczenia się ma miejsce również w pracy.

Obecnie świat pędzi w bardzo szybkim tempie do przodu i coraz mniejsze znacznie odgrywa edukacja formalna. Najważniejszą kwestią dla człowieka jest nauka nowych rzeczy na szkoleniach, warsztatach i treningach ( taki model nauki stanowi nawet 70 % ), nauka formalna schodzi na dalszy plan i stanowi zaledwie 10 %, pozostałe 20 % to nauka społeczna i nią będziemy chcieli wzmocnić uczenie się nowych rzeczy. Na przykład możemy po szkoleniu, treningu, warsztatach, gdzie uczestnicy uczyli się nowych rzeczy organizować krótkie spotkania zespołu, na których każdy pracownik będzie dzielił się swoimi doświadczeniami w wykorzystaniu nowej wiedzy w praktyce zawodowej. Dzięki temu, kompetencje są budowane nie tylko przez zdobycie nowej wiedzy, ale również poprzez wzajemne uczenie się od siebie, dzięki czemu wiedza jest szybciej przyswajana i wdrażana w praktykę.

Takie spotkania zespołu są sposobem na: dzielenie się doświadczeniem, dawanie informacji zwrotnej, wyciąganie własnych wniosków z doświadczenia innych. W taki oto łatwy sposób można wykorzystać społeczne uczenie by wzmacniać przyswajanie i wdrażanie nowej wiedzy z treningów, warsztatów i szkoleń. W taki oto sposób łączymy zdobywanie wiedzy poprzez własne doświadczenie ( trening ) ze zdobywaniem wiedzy poprzez społeczne uczenie ( dzielenie się swoimi doświadczeniami na forum grupy ). Najpierw pracownik jest angażowany poprzez ciekawą wiedzę i trening, następnie rozwój kompetencji wzmacniany jest poprzez przekazywanie sobie doświadczeń z wykorzystania zdobytej wiedzy między członkami grupy i wpływanie wzajemne na swoje zachowania.

Posted in  

Comments are closed.