Banner
Trivium dla biznesu
This is my site Written by dsmaster.pl on 6 lutego, 2019 – 21:25

Jeżeli jesteś managerem/prowadzisz ludzi i chcesz, by delegowane przez ciebie zadania były wykonywane lub nowe informacje przyswajane możesz zastosować metodę trivium w swojej pracy. Trivium nawiązuje do klasycznej metody nauczania, której ojcem był Pitagoras, a dalszym jej rozwojem zajmował się Arystoteles.

Trivium składa się z 3 części, które określają zachowania człowieka:

  1. Wprowadzanie informacji/wiedzy ( i jej przyjęcie lub nie )

W tej części będą przydatne pytania: co?, kto?, kiedy?, gdzie? – do każdego tematu/zagadnienia

  1. Przetwarzanie przyjętych informacji/wiedzy ( zrozumienie lub nie )

W tej części umysł będzie zajmował się pytaniem: dlaczego?

  1. Wykorzystanie zdobytych informacji/wiedzy ( działanie lub nie )

W tej części umysł zajmuje się pytaniem: jak? To jest etap działania.

Znając trivium i przekazując informacje w oparciu o nie widzisz czy pracownik zrozumiał przekazaną informację czy nie. Będziesz widzieć, czy informacja jest wstrzymywana czy zaprzęgana do działania. Jeżeli pracownik nie będzie rozumiał nie będzie wykonywał optymalnie swoich zadań. Możesz wrócić wówczas do punktu 1 i zacząć operować pytaniami z tego punktu, by w umyśle pracownika pojawiła się odpowiedź na pytanie z punktu 2: dlaczego w ogóle zajmuje się ta sprawą. Zrozumienie musi się pojawić, jeżeli pracownik ma przejść do działania i zacząć kreować rzeczywistość zgodnie z założonymi celami. W tym punkcie pracownik potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i dzięki niej kreować lepszą rzeczywistość i osiągać cele. Na trzecim etapie zapada decyzja o podjęciu działania i pracownik nie podejmuje decyzji deklaratywnie, angażuje w działanie swoją wolną wolę.

Trivium to wysokiej jakość proces przyswajanych, zrozumianych i zaprzęganych w działanie informacji. To jest bardzo mądre podejście, gdyż najskuteczniej jak tylko to możliwe wspiera działanie. Wiedza i zrozumienie są stosowane i wykorzystywane w pracy, a efekty są o wiele lepsze niż przy wykonywaniu zadań przy deklaratywnej zgodzie na nie. Dzieki trivium uzyskuje się wysoko jakościowe działanie, które manifestuje się znacznymi efektami w rzeczywistości. Jeżeli będziesz pracować z całym zespołem za pomocą trivium wyobraź sobie jaka będzie sumaryczna kreacja na planie rzeczywistości całego zespołu.

Posted in  

Comments are closed.