Banner
Mobbing koleżeński w pracy
This is my site Written by dsmaster.pl on 15 grudnia, 2018 – 12:34

Jeżeli jesteś managerem/prowadzisz ludzi powinieneś/powinnaś przeczytać ten artykuł ta wiedza ci się przyda.

Ludzie sądzą, że mobbing w pracy powstaje tylko w relacji przełożony – pracownik, w której przełożony wykorzystuje swoją siłę, by gnębić pracownika. Jako manager musisz wiedzieć, że istnieje mobbing koleżeński. Możesz być najlepszym managerem na świecie i pod twoimi skrzydłami ktoś może być zmobbingowany. Musisz być więc czujny/a, a przede wszystkim powinieneś/powinnaś mieć wiedzę na temat tego destrukcyjnego procesu w grupie. Piszę procesu, gdyż w dużej mierze za mobbing koleżeński odpowiadają nieświadome procesy.

Słowo mobbing pierwotnie używano do opisywania zachowań agresywnych wśród zwierząt, polegających na eliminacji ze stada osobnika silnego przez większą liczbę jego słabszych konkurentów.
Ang.: obleganie, otaczanie, napadanie („mob”: tłum, motłoch, tłuszcza oraz banda, gang itp.)

Definicja mobbingu
„Wytworzenie się wokół ofiary atmosfery zagrożenia, która ma na celu wyłączenie jej z grupy koleżeńskiej lub z życia społecznego” (Olweus)
fala, „terror psychiczny”

Cechy mobbingu koleżeńskiego
zaczepianie, izolowanie, obmawianie, nieprzyjazne wypowiedzi i zachowania grupy lub osoby w stosunku do drugiej osoby lub grupy, mające na celu wyłączenie konkretnej osoby z grupy koleżeńskiej lub zawodowej

Dynamika mobbingu

FAZA 1 ( Iskra zapalna )

Zaczyna się od „iskry zapalnej”, którym może być mały i nieznaczący konflikt między pracownikami w zespole. Ty jako manager musisz być szczególnie wyczulony na pojawianie się takich iskier zapalnych w twoim zespole, gdyż zwykle te iskry nie są zauważane przez szersze grono. A wiadomo z iskry powstaje ogień, a jak powstanie pożar to możesz już go nie ugasić. W tym pierwszym etapie przy pojawieniu się „iskry zapalnej” mogą brać udział dwie osoby lub kilka osób i to zarówno po stronie sprawców jak i ofiar. „Iskra zapalna” jest pierwszą fazą mobbingu koleżeńskiego, drugą fazę stanowi stopniowe nasilanie się. W tej fazie sprawca lub sprawcy mobbingu pośrednio lub bezpośrednio szykanują ofiarę, która staje się powoli czarną owcą w zespole. Coraz więcej energii, czasu i środków jest angażowanych jest w uderzanie w osobę, która staje się czarną owcą w stadzie. Osoba taka ma coraz mniejsze możliwości obrony i czuje się coraz bardziej upokarzana. Tylko ten, kto doświadczył mobbingu koleżeńskiego wie jakie siły odziałują i naciskają na człowieka. Presja idzie z każdej strony i w dodatku ciężko zlokalizować źródło ataku. To wszystko powoduje u osoby mobbingowanej silny stres, powstawanie chorób somatycznych a także psychosomatycznych.

FAZA 2 ( Stopniowe nasilanie się )

Jedyny ratunek w tej fazie dla czarnej owcy w świadomym i przygotowanym prowadzącym zespół, który w tej fazie może jeszcze wygasić agresję, skontenerować ją, przepracować. Oczywiście manager, żeby to zrobić musi znać narzędzia psychologiczne do pracy z grupą. Jeżeli ich nie znasz koniecznie się przeszkol z tej tematyki. Naprawdę musisz w tej fazie być przygotowany na takie awaryjne sytuacje, bo w tej fazie do ataku na czarną owcę dołączają świadkowie, osoby postronne, całe otoczenie. To jest ostatni moment, w którym możesz uratować czarną owcę, która na tym etapie jest wyłączona z zespołu, odczuwa krzywdę, bezsilność i odrzucenie. Autodeprecjacja jest bardzo widoczna, gdy masz empatię. Gdy nie rozładujesz mobbingu w fazie drugiej wchodzi od w fazę trzecią.

FAZA 3 ( Moment krytyczny )

W tej fazie ( moment krytyczny ) osoba – „czarna owca” jest chronicznie szykanowana, a sprawcy są bardzo aktywni w tych działaniach. Świadkowie albo się dystansują albo biorą aktywny udział w mobbingu, nikt nie trzyma strony czarnej owcy. Osoba mobbingowa jest w coraz gorszym stanie psychicznym i somatycznym. Zaczyna brać zwolnienia lekarskie, unikać pracy, może zwolnić się z pracy, zmienić pracę. Może szukać pomocy u bliskich lub specjalistów, a gdy nie znajdzie wyjścia z sytuacji może nawet podejmować próby samobójcze.

Posted in  

Comments are closed.