Banner
Zasada łagodności
This is my site Written by dsmaster.pl on 2 sierpnia, 2018 – 12:35

Rozwój w relacjach interpersonalnych powinien się odbywać poprzez wzrost świadomości tego, co się zadziewa, coraz większego ugruntowania w rzeczywistości. Osadzenie w rzeczywistości oznacza patrzenie i widzenie tego, co się dzieje w relacji. Jest to pełna świadomość tego, co jest, jakie to jest, a następnie dlaczego jest jak jest. Oczywiście takie podejście wymaga od nas odwagi i otwarcia się na ból, by przyjrzeć mu się z bliska. Akceptacja uczuć, które pojawiają się w związku z relacją pozwala uwolnić się od uczuć, które mogą niszczyć relacje. W relacji może pojawić się złość, żal, ból, rozczarowanie, strach, poczucie zagrożenia, zazdrość. Chcąc się rozwijać musimy odpuścić racjonalizację w stylu: „Nie mogę się otworzyć i powiedzieć jej prawdy bo mnie opuści, a jak mnie opuści życie straci sens”. Nie możemy się bać, że ktoś nas opuści, że kogoś stracimy. Pragnąc rozwoju relacji musimy wystawić się na to ryzyko.

Rozwój oznacza otwarcie się na prawdę w sobie i manifestację tej prawdy drugiej osobie. Na spokojnie, bez ciśnięcia, z pozycji równowagi partnerskiej bez postaw obronnych czy atakujących. Często zdarza się, że gdy nas coś zaboli przyjmujemy postawę obroną lub atakującą, mechanizmy obronne robią wszystko, by nas chronić. Niestety to nie działa rozwojowo i procesowo, gdyż usztywnia role w relacji. Jeżeli widzimy, że pojawiają się jakieś uczucia w związku z tym, co powiedziała, czy zrobiła druga osoba, to warto zrobić krok wstecz, odpuścić natychmiastową reakcję i z pełną świadomością przyjrzeć się temu. Być może to ujawnia rejony naszej osobowości nad którymi powinniśmy popracować. Zamiast bronić się lub atakować, co będzie sprawiało, że partner w relacji upewni się tylko, że miał rację i usztywni stosunek do nas, warto zając się sobą i tymi problemami, które wypłynęły na powierzchnię.

Wejście w problem oznacza zaprzyjaźnienie się z rzeczywistością jakakolwiek ona jest. Na tym polega zasada łagodności, odpuszczamy natychmiastowe reakcje skryptowe, by zastanowić się nad tym, co się dzieje i odważnie stawić temu czoła. Relacje interpersonalne, szczególnie miłosne, związki stawiają nas wobec uczuć, których wolelibyśmy nie odczuwać. To dlatego tak ważne jest byśmy byli łagodni wobec siebie, gdy pojawia się w nas taka burza emocjonalna. Ze świadomością, odwagą i łagodnością nie reagujemy tylko przyglądamy się tej burzy, która w nas szaleje. Zasada łagodności w taki właśnie sposób wspiera wzrost i rozwój osobowości. Zasada łagodności sprawia, że możemy być krok za, nie reagować natychmiast, co stwarza też drugiej stronie szansę na zastanowienie nad tym, co się zadziało. Zasada łagodności nie oznacza tego, że się lubi to, co się zadziewa, co się widzi w relacji. Akceptujemy tą niechęć i robimy przestrzeń dla uczuć, które się pojawiają, bez potępiania czy manipulowania. W takiej sytuacji frustrowania naszego skryptu psychicznego mechanizmy obronne zaczynają się rozluźniać. Zaczynamy sytuację widzieć szerzej i przychodzi zrozumienie. Pojawia się świadomość. Przystosowujemy się do zaistniałej sytuacji i dajemy przestrzeń dla uczuć które się pojawiają. To jest właśnie podejście procesowe, nie ciśniemy na drugą osobę, ale przypatrujemy się, co dzieje w nas w związku z relacją z tą osobą. Dzięki temu podejściu druga osoba również może zastanowić się, co się dzieje z nią w związku z relacją z nami. Nawiązujemy prawdziwy kontakt z rzeczywistością poprzez docieranie ze świadomością do wszystkich uczuć, które są w nas, nawet tych które wydają się straszne.

Posted in  

Comments are closed.