Banner
Co decyduje o jakości szkolenia?
This is my site Written by dsmaster.pl on 17 marca, 2018 – 12:52

1. Kompetencje i wiedza trenera

Truizmem jest powiedzenie, że trener powinien się znać na tym o czym mówi na szkoleniu. Powinien nie tylko dysponować szeroką wiedzą na temat przedmiotu szkolenia, ale powinien w praktyce mieć doświadczenie w pracy z tematem, o którym mówi. W takiej sytuacji trener może uczestnikom dać najwięcej ponieważ sam zdobytą wiedzę sprawdzał w praktyce i doskonale wie, co działa, a co nie działa. Mając własne doświadczenia łatwiej mu przygotować gotowe rozwiązania do zastosowania natychmiast po szkoleniu. Kompetencje do prowadzenia szkoleń wiążą się również ze standardami firm szkoleniowych. Ja przygotowując trenerów do pracy szkoleniowej stosuję standard 3 poziomów 1. Trener 2. Praktyk Trener 3. Master Trener.
Poziom pierwszy przygotowuje do prowadzenia profesjonalnych szkoleń, treningów i warsztatów. Trener będący na tym poziomie zna narzędzia profesjonalne, proces grupowy i potrafi zaprojektować szkolenia w oparciu o potrzeby uczestników. Na tym poziomie trener doskonale radzi sobie szkoląc ludzi, którzy nie są specjalistami, może mieć jednak problem w szkoleniu specjalistów związanych w swej pracy z dziedzinami psychologii. Po prostu specjaliści mają większe wymagania i oczekują czegoś ekstra. Poziom drugi pozwala na pracę ze specjalistami. Taki trener ma doświadczenie z pracy trenerskiej, konsultował się z trenerem prowadzącym i był coachowany. Podczas pracy indywidualnej z trenerem prowadzącym zdaje sobie sprawę jakie potrzeby ma jako specjalista i jakie oczekiwania ma wobec mentora, który z nim pracuje. Ta praca przygotowuje go do tego, by na szkoleniach potrafił dawać wsparcie specjalistom. Poziom trzeci to mistrzowski poziom. Na tym poziomie trener potrafi prowadzić specjalistyczne treningi grupowe dla specjalistów. Będąc na tym poziomie poprzez formy edukacyjne trener potrafi rozwiązać problemy z którymi borykają się zarówno niespecjaliści jak i specjaliści. Trener będący na tym poziomie przygotowuje i prowadzi formy szkoleniowe, które dają największe wsparcie profesjonalne.

2. Empatia i elastyczna osobowość trenera

Prowadzenie szkoleń jest działalnością specyficzną i trudną. Wiąże się ona nierozłącznie z profesjonalnymi wystąpieniami przed innymi ludźmi. Panowanie nad sobą, umiejętne korzystanie z narzędzia jakim jest ciało jest tutaj niezbędne. Brak świadomości procesów może prowadzić do patologi i kosztów osobowościowych. Trener który nie będzie świadom procesów międzyludzkich a będzie działał według wyuczonych schematów stanie się mechanistyczny i sztywny. Specyfika pracy jaką wykonuje może również rozdmuchiwać jego ego i powodować pojawienie się wątku narcystycznego. Remedium dla tych zagrożeń jest wykonywanie pracy trenerskiej w pokorze do procesów, które się zadziewają, bycie krok za, by używać narzędzi adekwatnych do tego, co się zadziewa na sali szkoleniowej. Trener otwarty na procesy międzyludzkie szczerze interesuje się uczestnikami jako ludźmi, co zabezpiecza go przed popadnięciem w narcyzm. Mówimy, że taki trener ma elastyczną osobowość. Drugą konieczną rzeczą jaką musi zrobić to wzbudzanie w sobie empatii. Empatyczny trener potrafi wczuć się w potrzeby uczestników i tak projektować oraz dostosowywać szkolenia by rozwiązywały problemy i zaopiekowały trudności, z którymi na sali pojawiają się uczestnicy. Dla trenerów dobra wiadomość jest taka, że empatię wyrabiamy sobie poprzez ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych. A nabycie umiejętności komunikacyjnych to dla trenera absolutna podstawa.

3. Energia i zasoby osobiste

Trener powinien na każdym etapie swojej działalności wiedzieć jakim poziomem energii dysponuje. Musi wiedzieć czy znajduje się pod wpływem pozytywnego motywującego do działania stresu, czy być może punkt krytyczny został przekroczony i znajduje się już w fazie negatywnego dystresu. Świadomość tego, co się dzieje z jego energią pozwala mu na odpowiednie zarządzanie wewnętrzną energią, umożliwia kontrolę stresu oraz zapobiega projektowaniu form szkoleniowych, które są ponad jego siły. Świadomy trener może poprosić kolegę lub koleżankę o zastąpienie, gdy widzi, że poziom energii jest na wyczerpaniu i potrzebuje relaksu i naładowania baterii. Świadomy przepływu energii trener wie jakie ma zasoby, jednocześnie zdaje sobie sprawę z własnych braków. Swoją pracę szkoleniową opiera na własnych zasobach, jednocześnie pracuje nad własnymi brakami na szkoleniach, coachingach, treningach ( będąc uczestnikiem ), a gdy istnieje taka potrzeba na terapii własnej. Trener będący na wysokim poziomie świadomości wykonuje działalność szkoleniową nie wyniszczając własnego organizmu. Opiera się na pozytywnej energii i pasji do pracy z ludźmi. Inspiruje i stanowi energizer dla uczestników swoich szkoleń. Trener taki nie stosuje mechanizmów obronnych ponieważ energia płynie w jego ciele swobodnie, nie blokuje oddechu. Taki trener samą swoją osobą robi ogromne wrażenie na uczestnikach. Jego oczy są pełne energii, uśmiech jest ciepły i naturalny. Wynika to z faktu, że dzielenie się wiedzą z uczestnikami jest dla niego naturalne, działanie daje mu przyjemność. Tu nic nie jest wymuszone, uczestnicy korzystają i czują się wzbogaceni. Szkolenie jest dla nich pozytywnym i bardzo wzbogacającym doświadczeniem.

Posted in  

Comments are closed.