Banner
Wzorce nie muszą determinować twojego przeznaczenia
This is my site Written by dsmaster.pl on 25 stycznia, 2018 – 10:53


Nie wiem kiedy zostaną ogarnięte kwestie techniczne byś mógł drogi czytelniku pobrać sobie poradnik więc daje ci drugi fragment. Jak to mówią „nie kupuj kota w worku” w tym wypadku „nie pobieraj kota w worku” sprawdź, przekonaj się czy warto czekać na ten poradnik. Poniżej fragment poradnika.

E.H. Erikson w ramach psychospołecznej teorii rozwoju jednostki stwierdził, że życie i rozwój człowieka charakteryzuje się przechodzeniem przez poszczególne etapy rozwiązywania konfliktów:
– pomiędzy ufnością a nieufnością
– pomiędzy autonomią a wstydem i niepewnością
– pomiędzy inicjatywą a poczuciem winy
– pomiędzy kompetencją a poczuciem niższości
– pomiędzy tożsamością a pomieszaniem ról
– pomiędzy bliskością a izolacją
– pomiędzy kreatywnością a stagnacją
– pomiędzy integralnością ego a rozpaczą.

E.H. Erikson uważa, że każdy etap rozwojowy na drodze do mądrości i dojrzałości jest rezultatem popędów biologicznych i wymagań społecznych. Na poszczególnych etapach następuje „konflikt”, który musi być rozwiązany, aby mógł postępować dalszy zdrowy rozwój. Kultury kładące nacisk na niektóre cechy i wartości mogą w niektórych przypadkach utrudniać rozwiązywanie kryzysów. Rozwój nigdy się nie kończy, jest procesem ciągłym, a nie uświadomione na pewnym etapie kryzysy mogą się odnowić w fazie późniejszej. Pomocnym jest rozpoznawanie „konfliktów” i ich konstruktywne rozwiązywanie.

Widzimy więc jak ważne jest, aby dostrzegać „konflikty” we własnej osobowości i pracować nad nimi. Ten poradnik ma na celu pomóc ci rozpoznać „konflikty” abyś mógł/mogła zacząć nad nimi pracować. Kryzysy są szansą na rozwój, nie muszą oznaczać destrukcji, rozpadu związku i innych problemów. Człowiek ma moc sprawczą przepracowania „konfliktów”, wyjścia z kryzysów. Człowiek może wzrastać i rozwijać swoją osobowość.

Ciekawie to, o czym pisałem wyżej przedstawił G. Allport, który stwierdził, że aktualną funkcję lub znaczenie jakiegoś przejawu psychiki nie można uznać za tożsame z jego historycznym zwiastunem lub zredukować je do niego. „…istnieje ciągłość pomiędzy życiem ziarna i życiem drzewa, które z niego wyrasta, lecz ziarno nie żywi już rozwiniętego w pełni drzewa:. Wcześniejsze cele prowadzą ku późniejszym celom, lecz są porzucane na rzecz tych ostatnich”.

Widzimy więc, że najważniejsze są dzisiejsze cele. Najistotniejsze jest, to czy chcesz rozwiązać swoje problemy i iść w kierunku konstruktywnych celów. Kluczowe jest to, czy chcesz pracować nad związkiem, czy chcesz rozwiązać wewnątrzpsychiczne „konflikty” i kryzysy przekuć w rozwój osobowości.

I.Yalom psycholog egzystencjalny twierdzi, że podstawowe konflikty i niepokoje naszego życia nie pochodzą z tłumionych instynktownych pragnień lub urazowych doświadczeń z dzieciństwa, gdyż człowiek ma moc zmieniać przeznaczenie a egzystencjalny lęk pochodzi z:
– nieuchronności śmierci
– wolności kształtowania własnego życia
– naszej ostatecznej samotności
– braku oczywistego znaczenia lub sensu życia.

Yalom uważa, że patologia pochodzi z zaburzonej percepcji interpersonalnej. Ludzie swoje konfliktowe relacje odgrywają w teraźniejszości. Rozwój interakcji w związku możliwy jest poprzez „pętlę autorefleksją” – „wejdź w interakcję, potem przyjrzyj się jej i naucz się czegoś o tym”. Lista czynników rozwijających osobowość zawiera podstawowe oddziaływania, które sprawiają, że ludzie czują się lepiej: budzenie nadziei, związek ze światem, dzielenie się informacjami, altruizm, korekcyjna rekapitulacja pierwszej grupy rodzinnej, rozwój technik socjalizacyjnych, zachowanie naśladujące, uczenie się interpersonalne, spójność relacji w związkach, katharsis, czynniki egzystencjalne.

Posted in  

Comments are closed.