Banner
Odzyskiwanie praw jako proces rozwiązywania konfliktów wewnątrzpsychicznych
This is my site Written by dsmaster.pl on 23 stycznia, 2018 – 12:18

Jednym z celów na nowy rok postawionych w firmie jest stworzenie i dostarczenie jak największej ilości poradników do jak największej liczby rodaków w kraju i poza granicami. Z naszej analizy wynika że palącą potrzebą jest zapoznanie się z rzetelną wiedzą, która pomoże rozwiązać problemy indywidualne, problemy w związkach, problemy związane z wychowaniem dzieci. Podejmujemy się tego wyzwania, poradniki już w przygotowaniu, dostarczane będą za pomocą Internetu. Już pierwszy darmowy poradnik będzie za chwil kilka gotowy do pobrania przez Internet. Oto próbka tego, co w nim znajdziecie.

W tym poradniku poznasz pięć praw Lowena, które kształtują osobowość człowieka i związki miłosne. Alexander Lowen rozumie rozwój osobowości i wzrastanie fizyczne, jako proces, podczas którego dziecko staje się stopniowo świadome swoich praw: 1. Prawa do istnienia. 2. Prawa do bycia spokojnym o swoje potrzeby. 3. Prawa do bycia autonomicznym. 4. Prawa do bycia wolnym. 5. Prawa do tego, by pragnąć oraz dążyć do zaspokajania potrzeb otwarcie i wprost. A. Lowen wychodzi z założenia, że pierwotną orientacją w życiu człowieka jest dążenie do przyjemności i unikanie bólu. Otwieramy się więc na przyjemność, spontanicznie sięgamy po nią; natomiast unikamy bólu i wycofujemy się. Kiedy sytuacja zawierająca w sobie obietnicę przyjemności skojarzona jest z bólem, odczuwamy lęk. Typowy sposób radzenia sobie jednostki z dążeniem do przyjemności staje się trwałym wzorem zachowania. Ma on swój wyraz także w ciele, w postaci napięcia mięśniowego ( którego człowiek przeważnie nie jest świadomy ), które blokuje lub ogranicza rodzące się impulsy. Analiza głębszych problemów osoby i praca z ciałem ( bioenergetyka Lowena ) stwarza możliwość uwolnienia się od ograniczeń narzuconych przez przeszłe doświadczenia.

M. Mahler definiuje wewnątrzpsychiczne i psychologiczne narodziny jednostki jako: – ustalenie przywiązania, – wyłanianie się jednostki z symbiotycznej jedności, – tworzenie się indywidualnego „ja”. Podstawowym problemem życia według niej jest ulegająca ciągłym wahaniom równowaga pomiędzy niezależnością a związkiem z innymi. Równowaga ta wymaga przystosowania się do rozstań i strat w ciągu całego życia aż do ostatecznego rozstania z życiem. To jak reagujemy na rozstania jako dorośli w dużym stopniu jest uzależnione od naszych doświadczeń w dwóch pierwszych latach życia. Zrozumienie tego wyposażenia, naszych indywidualnych ograniczeń oraz pogodzenia się ze znaczeniem i nieuchronnością procesów separacji pomaga nam w realnym życiu

Posted in  

Comments are closed.