Banner
Standardy
This is my site Written by dsmaster.pl on 1 września, 2017 – 10:15

Wysokie standardy, ustalone, zapisane i wdrożone są kluczem do sukcesu firmy zarówno jeżeli idzie o relacje z klientami jak i współpracownikami. Klienci i współpracownicy muszą dokładnie wiedzieć, czego mogą się spodziewać po firmie. Jeżeli firma obiecuje klientowi dostarczenie najwyższej jakości w ofercie to taka jakość musi zostać dostarczona. I to po stronie firmy leży takie zbadanie potrzeb i doskonałe ich zaspokojenie. Firma musi mieć wewnętrznie ustalone, kto bada potrzeby klienta i w jaki sposób to robi ( jakimi narzędziami i metodami ).

Wysokie standardy muszą obowiązywać również wewnątrz firmy. Jeżeli firma chce mieć w swoim zespole wykwalifikowanych specjalistów to musi im zapewnić specjalne warunki. Oczywiście pieniądze muszą również się zgadzać. Pracownicy powinni czuć się w firmie doskonale i muszą dokładnie wiedzieć co, gdzie i kiedy mają robić. Nie można zrzucić wszystkiego na specjalistę i powiedzieć „jesteś specjalistą oczekują od ciebie, że sobie poradzisz i pokażesz doskonałą jakość”. Takie podejście jest najprostszą drogą do zarżnięcia specjalisty, sfrustrowania go i sprawienia, że odejdzie z firmy. Specjalista musi czuć, że ma suport od firmy. Musi wiedzieć, że wchodzi niejako na gotowe. Standardy firmy są ustalone on musi jedynie się dostosować do nich.

Standardy najbardziej się przydają, gdy firma napotyka na problemy. Problemy są zawsze i trzeba wiedzieć, co w takiej sytuacji robić. W firmach często spotyka się sytuację, że w sytuacji problemu jest zwalanie winy na kogoś innego i szukanie tak zwanego kozła ofiarnego. Nic nie jest bardziej wyniszczające niż taka sytuacja. Pracownicy tracą wówczas grunt pod nogami, lęk pojawia się w całej grupie, a praca grupy przestaje praktycznie istnieć w obliczu konfliktów interpersonalnych. Standardy i prowadzący grupy pracowników są tutaj kluczem to wychodzenia z problemów i utrzymywania wysokiej jakości usług. Standardy muszą dokładnie określać: co dostarczamy klientowi, w jaki sposób i jaki efekt klient ma uzyskać. Jeżeli nie uzyskuje, standardy dalej określają co robimy w takiej sytuacji, w jaki sposób dostarczyć efekt mimo pierwszej nieudanej próby. Dobrą zasadą jest danie klientowi więcej niż się spodziewa i to także może być standardem firmy. Dobrze, żeby pracownicy dostawali również od firmy więcej niż się spodziewają.

Posted in  

Comments are closed.