Banner
Inwestycja w indywidualne Ja
This is my site Written by dsmaster.pl on 16 sierpnia, 2017 – 09:43

Społeczeństwo powinno wspierać rozwój indywidualnego Ja swoich członków. Czym jest realizacja swojego Ja? Erich Fromm pisze, że urzeczywistnienie własnego Ja, dokonuje się w akcie myślenia, ale także przez realizację całej osobowości, w czynnym wyrażaniu emocjonalnych i intelektualnych potencji człowieka. Potencja tkwi w każdym człowieku i może zostać wyrażona i zrealizowana. Wolność jednostki polega na spontanicznej aktywności zintegrowanej osobowości. Rozwój indywidualnego Ja nie może w pełni się zrealizować jeżeli jednostka żyje w ubóstwie i nie ma zasobów, by inwestować w rozwój. Jeżeli społeczeństwo chce w procesie edukacji kształtować elitę w oparciu o realizację indywidualnego ja musi wesprzeć potencjał ludzi pragnących wydostać się z trudności, także finansowych. Tutaj jednak należy zaznaczyć, że ta pomoc musi odbywać się tak, by nie zabijała ludzkiego ducha. Wszelkie zasiłki i zapomogi państwa niestety niszczą ludzkiego ducha i spychają go w coraz większą zależność.

Pozytywnym rozwiązaniem tego problemu może być pomoc od ludzi będących na samej górze. Ludzie bogaci mogą fundować różne stypendia, inwestować w projekty, biznesy ludzi pragnących rozwijać swoje indywidualne Ja. Taka pomoc nie zabija ducha a wręcz go wzmacnia, gdyż ludzie z elity społecznej inwestują w ludzi, by grono elity się powiększało. Ludzie bogaci inwestują mając na względzie dobro całej społeczności, będąc świadomymi i rozwiniętymi jednostkami. Ważna przy tym jest świadomość tego procesu, gdyż człowiek będący na dole ze zniewolonym umysłem może odrzucić taką propozycje i szansę dla siebie uważając, że nie zasługuje na taka pomoc, że to za wielki dar ze strony ludzi zamożnych. Takie myślenie rodzić się może tylko w zniewolonym umyśle, który nie rozumie jak powinien następować rozwój w społeczności. Dodatkowo problemem może być otoczenie człowieka będącego na dole, które mając również zniewolone umysły nie będą wspierały rozwoju. Mogą doradzać odrzucenie pomocy ludzi zamożnych i namawiać na pozostanie z nimi na dole. Tych wszystkich problemów trzeba być świadomym i zawczasu należy dotrzeć z odpowiednia edukacją do społeczeństwa. Pomaganie przez elitę potrzebującym, inwestowanie przez bogatych w potencjał to zupełnie normalna rzecz w społecznościach, które są wolne i nastawione na rozwój. Tą normalność musimy budować przez edukację społeczną.

Posted in  

Comments are closed.