Banner
Mistrzowska gra
This is my site Written by dsmaster.pl on 17 maja, 2017 – 10:10

Upadki Mistrzów sportu coraz bardziej przebijają się do przestrzeni opinii publicznej. Coraz więcej ludzi rozumie, że sukces sportowy często jest okupiony destrukcją w innych dziedzinach, czy to bankructwem finansowym czy to rozpadem rodziny. Sportowcy bardzo często ukrywają swoje uzależnienia od hazardu, seksu, używek. Uzależnienia stanowią dla nich ucieczkę od przygniatającego stresu. Coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę, że nawet mistrzowie potrzebują wsparcia mentalnego ze strony specjalistów. Praca mentalna jest korzystna nie tylko ze względu na karierę, lecz pomaga utrzymywać życie poza sportem na mistrzowskim poziomie. W pracy mentalnej zawodnik uczy się rozgrywać mentalnie mistrzowską grę z przeciwnikiem. Dzięki pracy mentalnej uczy się optymalnie zarządzać swoją energią, mieć wysoką reaktywność i elastyczność w działaniach. Praca mentalna uczy również relaksacji i odreagowania stresu. Taka praca mentalna wspomaga również funkcjonowanie poza sportem.

Sportowiec pracujący mentalnie lepiej rozumie rzeczywistość, która go otacza i potrafi odpowiednio oceniać zarówno ludzi jak i sytuacje. Ma kontakt ze swoimi potrzebami, jednocześnie odróżnia co jest potrzebą ego, a co potrzebą serca. Problemem sportowców, którzy nie pracują mentalnie jest pomieszanie wewnętrzne i nieumiejętność rozróżnienia potrzeb ego i serca. Tylko specjalista z zewnątrz może pomóc sportowcowi odnaleźć się w sytuacji pomieszania emocjonalnego. Dzięki pracy mentalnej sportowiec nie tylko potrafi rozegrać mistrzowską grę na zawodach, ale potrafi rozegrać najważniejszą grę jaką jest samo życie.

Sportowcy nie pracujący mentalnie nierzadko tak są skupieni na sukcesie sportowym, że mają problemy z wykonaniem najprostszych rzeczy poza sportem ( np. załatwienie sprawy w urzędzie ). Nie trzeba być specjalistą by rozumieć, że sportowiec taki nie jest przygotowany do życia. Koniecznością jest by sportowiec pracował i miał wsparcie specjalisty, który wspomoże go mentalnie zarówno na polu rywalizacji sportowej jak i ogólnie ludzkiej.

My firmie rozumiemy, że nawet ludzie na świeczniku potrzebują wsparcia specjalisty Mistrza, stąd w nazwie firmy słowo Master. Naszą działalność osadzamy na korzeniach cywilizacji greckiej pracy Mistrza i ucznia, dlatego uważamy, że w każdego rodzaju działalności człowieka czy to karierze sportowej, politycznej czy biznesowej człowiek powinien zwrócić się o pomoc do specjalisty ( Mistrza ), by ten pomógł mu budować karierę w oparciu o mądrość i świadomość. Jako przykład takiej sytuacji można podać Aleksandra Wielkiego, który był uczniem największego filozofa Arystotelesa.

„Obserwując charakter chłopca, nieugięty i oporny wobec wszelkiego przymusu, Filip (ojciec Aleksandra – PAP) spostrzegł, że łatwiej można z nim dojść do celu przez rozumne słowo niż przemocą. Zaprosił więc do siebie najsławniejszego i najuczeńszego filozofa, Arystotelesa. Na szkołę dla niego przeznaczył miejsce poświęcone nimfom w pobliżu Miedzy. Aleksander pobierał u niego naukę” – pisał starożytny historyk, Plutarch z Cheronei.

Posted in  

Comments are closed.