Banner
Dlaczego nawet dobra zmiana budzi obawę?
This is my site Written by dsmaster.pl on 15 maja, 2017 – 09:23

W polskiej szkole następuje trudny czas.
Zmiany w oświacie oznaczają dla szkół całkiem nową sytuację i niewątpliwie wielkie wyzwanie. W wielu wypadkach w wyniku łączenia w środowisku szkolnym pojawią się nowe osoby i grupy. W kontekście procesu grupowego nowe osoby i grupy powodują wzrost poziomu lęku w całej społeczności szkolnej. Z natury ludzie nie lubią obcych, nie znanych osób. Dzieci nowe osoby witają zwykle z rezerwą. Nowa osoba odczuwająca również lęk zwykle też ostrożnie podchodzi do grupy. Najpierw z oddali bada grupę i stopniowo przysuwa się do grupy. Z czasem, gdy obcy już jest znany z widzenia, zyskuje akceptację. Nie musi jednak tak być, gdy poziom lęku jest tak duży, że grupa nie może go znieść może poprzez agresję wyprojektować emocje na nową osobę czyniąc ją „kozłem ofiarnym”.

Nowa sytuacja na pewno będzie powodowała zakłócenia w poczuciu swobody i harmonii. Nowe grupy i osoby w środowisku szkolnym będą ograniczały przepływ przyjemnych odczuć jaki dokonuje się wśród przyjaciół, a co za tym idzie budzi większą lub mniejszą wrogość. Reakcja zależy w dużej mierze od osobowości członków grupy i poziomu ich umiejętności psychospołecznych. Osoby pewne siebie szybciej zaakceptują nową sytuację i nowe osoby w swoim środowisku.

Prześladowanie obcych osób jest wyrazem nienawiści, ponieważ obcy stanowi obiekt wrogich uczuć. Prześladowania i taka wrogość biorą się z bolesnych doświadczeń z dzieciństwa, wyparta nienawiść w takiej sytuacji jest kierowana na nowe obce osoby w grupie. Młody człowiek może wyprojektować na obcego intensywną wrogość, jaką odczuwał, czy nadal odczuwa w domu rodzinnym, którą wyparł na skutek działania poczucia winy. Obcy staje się kozłem ofiarnym, na którego jest skierowana wrogość.

Sytuacja prześladowań w nowych grupach stanowi nie lada wyzwanie dla nauczycieli, których nowa sytuacja również napawa lękiem. Trudność pracy nauczyciela w tych nowych warunkach polega na tym, że muszą profesjonalnie prowadzić nowe grupy, doprowadzić do integracji nowo powstałe środowisko szkolne, a jednocześnie muszą sobie poradzić z własnym lękiem.

Posted in  

Comments are closed.