Banner
Profesjonalne/Etyczne postepowanie w relacji z klientem w coachingu
This is my site Written by dsmaster.pl on 11 maja, 2017 – 12:51

Jako coach:
1. Nie będę celowo wprowadzać w błąd ani wygłaszać nieprawdziwych
stwierdzeń o tym, co klient lub sponsor uzyska podczas procesu coachingu lub ode mnie jako coacha.
2. Nie będę udzielać obecnym ani przyszłym klientom informacji lub
rad, o których wiem lub podejrzewam, że są mylne lub nieprawdziwe.
3. Będę tworzyć jasne umowy z klientami i przestrzegać wszystkich uzgodnień ustalonych w kontekście profesjonalnych relacji coachingu.
4. Przed pierwsza sesja lub w jej trakcie zapewnię, że mój klient i sponsor zrozumieją charakter coachingu, granice poufności, uzgodnienia finansowe i inne warunku umowy dotyczącej coachingu.
5. Będę odpowiedzialny/a za wyznaczanie jasnych, odpowiednich i zależnych od kultury granic decydujących o potencjalnym kontakcie fizycznym z klientem lub sponsorem.
6. Nie będę mieć kontaktów seksualnych z jakimkolwiek bieżącym klientem lub sponsorem.
7. Będę szanować prawo klienta do zakończenia procesu coachingu w jego dowolnym momencie. Bede czujny/a i dostrzegę wskazówki, świadczące o tym, że relacja coachingu przestaje przynosić mojemu klientowi korzyści.
8. Zachęcę klienta lub sponsora do wprowadzenia zmian, jeżeli uznam, że usługi innego coacha lub inny zasób przyniosą klientowi większe korzyści.
9. Będę zalecać klientowi korzystanie z usług innych specjalistów, kiedy uznam to za odpowiednie lub konieczne.

Posted in  

Comments are closed.