Banner
Konflikt interesów a etyka w coachingu
This is my site Written by dsmaster.pl on 8 maja, 2017 – 16:08

Jako coach:
1. Będę się starać unikać konfliktu interesów lub potencjalnego
konfliktu interesów, a także otwarcie ujawnię każdy taki możliwy
konflikt pomiędzy interesami moimi a interesami moich klientów.
Zaproponuje wycofanie się kiedy taki konflikt wystąpi.
2. Ujawnię klientowi oraz sponsorowi informacje o całym
przewidywanym, pochodzącym od innych osób wynagrodzeniu,
które mogę zapłacić albo otrzymać za skierowanie klienta.
3. Będę świadczyć usługi w zamian za inne usługi, towary lub inne
wynagrodzenie o charakterze niepieniężnym tylko wtedy, gdy nie
będzie to powodować pogorszenia relacji coachingu.
4. Nie będę świadomie przyjmował żadnych osobistych, zawodowych
ani finansowych korzyści wynikających z relacji klient-coach innych
ni formy wynagrodzenia określone w umowie lub kontrakcie.

Posted in  

Comments are closed.