Banner
Kodeks etyczny coachingu
This is my site Written by dsmaster.pl on 7 maja, 2017 – 10:50

1. Będę postępować w taki sposób, że będzie to miało pozytywny wpływ na profesję coachingu, a także powstrzymam się od jakichkolwiek działań lub wygłaszania oświadczeń, które mają szkodliwy wpływ na ogólne rozumienie lub akceptację coachingu jako profesję.
2. Będę uczciwie przedstawiać moje kwalifikacje coacha, doświadczenia
3. Nie będę świadomie wygłaszać publicznie żadnych nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd stwierdzeń dni wygłaszać nieprawdziwych oświadczeń związanych z profesją coachingu.
4. Będę szanował inne podejście do coachingu. Będę szanował wysiłki i zasługi innych osób oraz nie będę przedstawiał ich jako własne.
5. Będę postępować zgodnie z kodeksem etycznym prowadząc treningi coachingowe, mentor-coaching lub inne rodzaje aktywności coachingowej.
6. Będę uczciwie i umiejętnie przeprowadzać badania i składać z nich sprawozdania, postępując z przyjętymi naukowymi standardami. Moje badania będą prowadzone po uzyskaniu niezbędnej zgody lub przyzwolenia zaangażowanych osób, z zastosowaniem metod, które będą w wystarczającym stopniu chronić uczestników przed ewentualnymi szkodami. Wszystkie działania związane z badaniami będą wykonywane zgodnie z przepisami kraju, w którym będą prowadzone.
7. Zawsze będę się starać rozpoznawać kwestie personalne, które mogą pozostawać w konflikcie z moimi obowiązkami w roli coacha lub sprawiać, że będę gorzej je wykonywać, lub pogarszać moje relacje zawodowe lub pozostawać z nimi w konflikcie. Kiedy fakty i okoliczności będą tego wymagać, niezwłocznie poszukam profesjonalnej pomocy i określę działania, które należy podjąć, z uwzględnieniem kwestii, czy odpowiednie będzie zawieszenie lub zakończenie moich relacji coachingu.
8. Przez poznanie charakteru coachingu i sposobu w jaki może on oddziaływać na życie osób poznam wszystkie kwestie, które mogą powodować niewłaściwe wykorzystywanie mojego wpływu.
9. Będę w odpowiedni sposób tworzyć, utrzymywać, przechowywać zapisy prac wykonane w związku z praktyką coachingu korzystając z metod propagujących poufność i przestrzeganie wszystkich przepisów, które mają zastosowanie.
10. Będę korzystać z informacji kontaktowych (adresy e-mail, numery telefonów itd.) w taki sposób i w takim zakresie, w jakim upoważnia mnie do tego etyka zawodowa.

Posted in  

Comments are closed.