Banner
Problem spożywania przez młodzież i dzieci alkoholu wiosną
This is my site Written by dsmaster.pl on 3 kwietnia, 2017 – 18:33

Nastała wiosna. Piękny czas – słońce podnosi na duchu i ładuje organizm witaminą D. Prowadząc działania profilaktyczne widzimy, że jest to jednak bardzo niebezpieczny czas. To czas, gdy młodzi ludzi spotykają się w grupach rówieśniczych na świeżym powietrzu i niestety bardzo często sięgają po środki psychoaktywne. Współpracujemy z lokalną Policją i konsultowaliśmy z dzielnicowymi problem spożywania środków psychoaktywnych wiosną na świeżym powietrzu.

Z tych konsultacji wyciągnęliśmy wnioski:
– młodzi ludzi uciekają od problemów dysfunkcyjnych rodzin w grupy rówieśnicze i środki psychoaktywne
– młodzi ludzie opóźniają jak długo mogą powrót do domu rodzinnego obciążonego problemami psychologicznymi
– brak wsparcia ze strony bliskich i specjalistów pchają młodych w objęcia zdemoralizowanych grup
– brak odpowiedniej profilaktyki sprzyja wystawaniu przy sklepach z alkoholem i spożywaniu alkoholu
– społeczna akceptacja do picia w miejscach do tego nieprzeznaczonych ( brak reakcji i powiadomienia odpowiednich służb )
– młodzi ludzie uważają, że alkohol pomaga rozładować wewnętrzną frustrację ( niestety często zamienia się ona w agresję psychiczną i fizyczną ).

Widzimy więc, że jest to odpowiedni moment, by dostarczyć profesjonalną profilaktykę młodym ludziom, by zabezpieczyć ich zarówno przed zdemoralizowanymi grupami rówieśniczymi jak i pomóc rozładować problemy, z którymi się borykają. Palącą potrzebą jest pokazanie młodym ludziom na zasadzie przyczyny i skutku, jak środki psychoaktywne wyniszczają psychikę i ciało. Potrzeba również przetrenowania umiejętności psychospołecznych – asertywności, by młody człowiek potrafił odmawiać, gdy ktoś namawia go do spożycia alkoholu. Potrzeba również przygotować młodych ludzi do radzenia sobie, w sytuacji, gdy zetknie się z agresją czy przemocą ze strony rówieśników czy osób dorosłych.

To od dorosłych tak wiele zależy, dlatego to dorośli mogą zabezpieczyć zdrowie a w niektórych przypadkach życie młodych ludzi poprzez odpowiednią edukację. Zdrowie i życie nie mają ceny, więc warto swoje zasoby finansowe skierować w stronę zabezpieczenia młodych ludzi, którzy w przyszłości mają stać się elitą społeczności lokalnej.

Posted in  

Comments are closed.