Banner
Mężczyzna – Mentor-Trener-Mistrz
This is my site Written by dsmaster.pl on 13 marca, 2017 – 16:11

Obecnie potrzebujemy w społeczeństwie mężczyzn, którzy pełnić będą role mentorów, trenerów, mistrzów. Ta potrzeba zrodziła się z kryzysu męskości. Mężczyzna w obecnej sytuacji społecznej jest w wyraźnie w kłopotach. Kryzys mężczyzny jest powodowany przez wiele czynników: nadopiekuńcze matki, nieobecnych fizycznie lub duchowo ojców, feminizację społeczeństwa, brak odpowiednich modeli męskich, koluzje w rodzinach, brak dobrobytu materialnego i duchowego w rodzinach, problemy w rozwoju zdrowej seksualności ( frustracja seksualna prowadzi do uzależnienia pornografią ), braku wsparcia zarówno w rodzinach jak i w społecznościach.

Te czynniki sprawiają, że mężczyzna poszukując swojej tożsamości najczęściej zaczyna grać rolę macho, wojownika, kena lub maniaka komputerowego. W każdym z tych przypadków jest odłączony od swojego prawdziwego Ja i nie jest zakorzeniony w swojej męskiej roli. To wszystko sprawia, że kobiety brylują w społeczeństwie, a mężczyźni znajdują się w cieniu, zupełnie zagubieni, coraz bardziej trzymający się destrukcyjnych dla nich ról. Tracą na tym wszyscy, a najbardziej dzieci. Dziecko, aby wyrosło na zdrową emocjonalnie osobę, potrzebuje zarówno modelu żeńskiego ( matki ) jak i męskiego ( ojca ). Należy zawsze pamiętać o zasadzie 50-50, każdy człowiek ma w swojej psychice zarówno wzorce męskie jak i żeńskie, te dobre wzorce staja się w dorosłym życiu drogowskazem przy budowaniu relacji miłosnych, tworzeniu rodziny. Gdy brakuje, któregokolwiek z wzorców człowiek nie wie jak stworzyć zdrowy satysfakcjonujący związek i szczęśliwą rodzinę. Szczególnie widać brak wzorca męskiego przez co najbardziej zagubieni są młodzi chłopcy, którzy męskości uczą się z gier komputerowych, filmów pełnych przemocy.

Sytuacja jest alarmująca i należy podjąć działania, zmierzające do wsparcia młodych chłopców. Najważniejsze by nauczyciele w polskich szkołach dostrzegli ten problem i wsparli profesjonalnie młodych chłopców. Szczególna rola przypada tu nauczycielom mężczyznom. Muszą oni uświadomić sobie jak ważną rolę mogą pełnić w sytuacji społecznego kryzysu męskości. Gdy ojciec w domu rodzinnym jest nieobecny czy to przed wyjazd za chlebem na emigrację czy to przez porzucenie rodziny, to ratunkiem dla młodego mężczyzny jest mężczyzna mentor. Naturalną rolę mentora narzuca zawód nauczyciela. Nauczyciel mężczyzna może być dla młodego chłopca modelem, który będzie dawał dobry wzorzec. Mężczyźni nauczyciele powinni pracować z chłopcami czy to na zajęciach pozalekcyjnych sks, czy to harcerstwie, skautingu a także w różnego rodzaju kółkach zainteresować artystycznych, rzemieślniczych, pasjonackich itd. Ważne, by oprócz wykonywania pracy mężczyzna mentor kształtował również umiejętności społeczne w młodych chłopcach. Chłopcy dzięki mentorom wejdą na drogę rozwoju i nie będą zostawali z tyłu, tak jak widzimy to obecnie. Chłopcy oprócz zainteresowań powinni trenować relacje, dzieląc się swoimi przemyśleniami i odczuciami. W atmosferze wsparcia mentora mistrza mogą pokonywać swoje problemy. Rozwój męskości pomaga odłączyć się od matek, które zbyt wielu mężczyzn utrzymują w swoim przestrzeniach psychicznych. By się oderwać i odważnie eksplorować świat mężczyzna potrzebuje mężczyzny mentora, który nauczy go jak ma używać swój wspaniały analityczny umysł dla dobra swojego, kobiet i dzieci. Mężczyzna taki staje się społecznikiem, działaczem snującym śmiało wielkie wizje, działającym i realizującym śmiałe plany. Kobieta przy takim mężczyźnie może odetchnąć i być prawdziwą kobietą przez zrównoważenie życia.

Kobiety powinny przestać walczyć z mężczyznami rozumiejąc, że każdy ma ważna rolę do spełnienia. Podkreślanie tylko potrzeb kobiet, a zapominaniu o potrzebach mężczyzn doprowadza do sytuacji, w której wszyscy są nieszczęśliwi mężczyźni, kobiety i dzieci. Potrzeba współpracy, a nie walki i rywalizacji. Nie należy uczniom pokazywać, ze któryś z przedmiotów lekcyjnych jest ważniejszy od innego.

Szczególną rolę mentorską i trenerską mogą dla chłopców pełnić nauczyciele w-fu. Muszą oni jednak przyjąć odpowiedzialność i zdobyć wiedzę na temat mentoringu. Chłopcy ich potrzebują, społeczeństwo ich potrzebuje. Muszą odejść od zgubnego myślenia, że podają uczniom ćwiczenia na lekcjach z napisanego wcześniej programu do myślenia, że jako trenerzy mentorzy kształtują zarówno ciała jak i społeczne umiejętności. W grupie chłopcy uczą się pracy w zespole, współpracy, wspierania innych, w rywalizacji indywidualnej rywalizacji z poszanowaniem przeciwnika, radzenia sobie z porażkami oraz pokonywaniem trudności fizycznych i emocjonalnych. Społeczeństwo polskie potrzebuje mentorów, chłopcy potrzebują mentorów mężczyzn. Oni są w polskich szkołach muszą tylko z pełną odpowiedzialnością przyjąć tą rolę i zacząć ja pełnić dla dobra społecznego a swojego zawodowego spełnienia. Wspieramy oczywiście nauczycieli fachowa wiedzą poprzez szkolenia, warsztaty, treningi i indywidualne konsultacje.

Posted in  

Comments are closed.