Banner
Praca mentalna
This is my site Written by dsmaster.pl on 9 marca, 2017 – 18:46

W polskiej szkole bardzo ważna dziś staje się praca mentalna z uczniami. Społecznie potrzebujemy w polskiej szkole kreowania mentalności zwycięzców. Zwycięzców, którzy w dorosłym życiu będą w stanie sięgnąć po wyznaczone przez siebie cele. W przeszłości nazbyt często młodzi ludzie wchodzili w dorosłość z kompleksami i potrzebą służenia innym. Nie jest to najlepsze nastawienie mentalne na starcie i w żaden sposób nie może przynieść sukcesu.

Praca mentalna w szkołach powinna dawać uczniom świadomość rzeczywistości, wiedzę na temat przeszłości oraz wizję pracy jaką należy wykonać w przyszłości. Uczeń dzięki takiej pracy ma nabyć przekonania o możliwościach kreacji swojej przyszłości i wpływania na zewnętrzne środowisko. Dzięki pracy mentalnej ma się stać twórcą, nie odtwórcą narzucanych mu wizji innych. Praca mentalna konfrontuje go z rzeczywistością i przygotowuje do optymalnej reakcji w różnych sytuacjach. Dzięki pracy mentalnej uczeń przekonuje się, że ma niezbędne umiejętności do radzenia sobie w rożnych trudnych sytuacjach, dlatego śmiało rusza na podbój dorosłego świata.

Szkoła jest swoistym laboratorium życia, w którym uczeń może doświadczyć różnych sytuacji i dzięki temu przygotować się do radzenia sobie w trudnych sytuacjach w życiu dorosłym. Oceny nauczycieli są jedynymi w swoim rodzaju informacjami zwrotnymi. Na szkoleniach promujemy zasadę, że ocena jest wypłatą za działanie. Jeżeli ucznia nie satysfakcjonuje ocena na np. 2 nauczyciel za pomocą pytań może motywować ucznia do większego wysiłku i kreatywności w osiąganiu lepszej zapłaty za pracę. Takimi pytaniami mogą być:

Co możesz zrobić by zarobić więcej? (dostać lepszą ocenę)
Jakie działania trzeba podjąć by uzyskać lepszy wynik?
Co takiego robiłeś, że uzyskałeś taką ocenę?
Jaka zapłata za twoją pracę byłaby dla ciebie satysfakcjonująca?
Czy jest możliwy lepszy wynik?
Czy znasz kogoś kto zrobił lepszy wynik?
Co innego w porównaniu z Tobą zrobiła tamta osoba, że uzyskała lepszy wynik?

Itd., itd.

Tym sposobem w relacji profesjonalnej możemy z uczniem badać jego rzeczywistość wydobywając jego potencjał i planując ścieżkę działania, która ma przynieść zadawalające wyniki. W taki sposób w szkole tworzymy przyszłych zwycięzców, którzy doskonale czują rzeczywistość i wiedzą, co muszą zrobić, by w tej rzeczywistości osiągnąć sukces. Oczywiście nie jest tak, że takie osoby odnoszą same sukcesy, zdarzają się oczywiście porażki, jednak dzięki doskonałemu testingwi rzeczywistości wiedzą oni, dlaczego przytrafiła się porażka i przegrana staje się doskonałą lekcją na przyszłość. Jest to optymalne podejście mentalne, gdyż osobowość jest nastawiona na sukces, jednocześnie jest elastyczna i porażki nie są dla niej zagrażające.

Posted in  

Comments are closed.