Banner
Mentoring
This is my site Written by dsmaster.pl on 3 marca, 2017 – 22:47

Czym jest mentoring?

Według Wikipedii:
Mentoring to partnerska relacja między mistrzem a uczniem (studentem, pracownikiem itp.), zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Mentoring opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie. Mentoring polega głównie na tym, by uczeń, dzięki odpowiednim zabiegom mistrza, poznawał siebie, rozwijając w ten sposób samoświadomość i nie lękał się iść wybraną przez siebie drogą samorealizacji. Mentoring obejmuje także doradztwo, ewaluację oraz pomoc w programowaniu sukcesu ucznia.

Dlaczego mentor Mistrz niemal w magiczny sposób oddziałowuje na ucznia?

Mentor Mistrz wydobywa z ucznia wiedzę, która jest ukryta i pomaga rozwijać kompetencje społeczne i osobiste. Dzięki temu uczeń uświadamia sobie kierunek, w którym chce podążać.
Jako mentorzy kreujemy świadomych liderów, którzy sięgają po mistrzostwo w dziedzinach, nad którymi pracują. Tak, głównymi celami monitoringów jest doprowadzenie uczniów do mistrzostwa. Mają stać się Mistrzem swojego życia. Nauczyciele na szkoleniach dostają fachową wiedzę, jeżeli zdecydują się na zamówienie szkolenia mentoring DSMaster.

Działamy z hasłem:
„Twój sukces, jest naszym sukcesem”

Master w nazwie firmy DSmaster jest nieprzypadkowy. Celem naszej działalności jest tworzenie Mistrzów, którzy będą Mistrzami, dla swoich uczniów. Nasza praca opiera się przede wszystkim na indywidualnym podejściu, pełnym zaufaniu, szacunku i otwartości. Mentoring to nasza wspólna podróż, jednak my niczego nie narzucamy, nie dajemy gotowych odpowiedzi, a bardziej inspirujemy i pomagamy odkryć własne pragnienia. Przekazujemy również wiedzę jak samemu się rozwijać i doskonalić.

Dlaczego prowadzimy mentoring?

Naszym zadaniem jest nauczyć klientów jak mają się usamodzielnić, tak by pewnie podażali wyznaczoną przez siebie drogą. W mentoringu opieramy się na dyskusji, która ma być dla klienta konstruktywna i rewolucjonizować jego życie. Dwa elementy pracy w metoringu są najważniejsze:
1. Konstruktywne dialogi
2. Formułowanie konkretnych celów

Jak zostać zwycięzcą?

Mentoring to usługa zdecydowanie dla zwycięzców. Jeżeli to czytasz podejrzewamy, że jesteś nim, nawet jeśli wszyscy dookoła wmawiają ci coś innego. Mentoring z nami uzmysłowia klientowi jak mechanizmy psychiczne czynią go niezdolnego do samodzielnego myślenia. Tak jest zniewolony przez nieświadome procesy, jednak dzięki mentoringowi dostrzega swe wewnętrzne blokady. Mentoring to specyficzny kurs nawigacji życiowej prowadzonej przez Mentora Mistrza. Klienci uczą się być mistrzami w dziedzinach, nad którymi pracujemy za pomocą mentoringu.

Co się dzieje podczas mentoringu?

W mentoringu opieramy się na rozmowie i szczególnego rodzaju więzi jaka tworzy się między mentorem i uczniem. Ta więź jest kluczem do zrozumienia siebie i innych.
” Słowo 'mentoring’ pochodzi z mitu opisanego w 'Iliadzie’. Odyseusz wyruszając pod Troję poprosił starszego mędrca, imieniem Mentor o opiekę nad żoną Penelopą i synem Telemachem podczas nieobecności króla. ”
Źródło: Polish Psycholigists Association

Mentoring jest relacją między Mentorem osobą doświadczoną i Mantee czyli uczniem. Mentor to osoba, która pełni rolę zaufanego przyjaciela i zaufanego doradcy, jednocześnie cała relacja ma charakter bardzo profesjonalny. Mentoring daje ciągłe wsparcie i pcha mantee do rozwoju likwidując blokady znajdujące się w jego psychice. Na co możesz liczyć decydując się na mentoring DSMaster? Powiem krótko: zaufanie, zrozumienie, empatia, zasada poufności oraz szacunek.

Jak wygląda mentoring z DSMaster?

– wychodzimy z założenia że zasoby tkwią w kliencie, mentoring pomaga mu zidentyfikować bariery, dostarcza przydatnych informacji.
– wspiera klienta w rozwoju poprzez stawianie nowych wyzwań i stawia przenikliwe pytania ( pytania otwarte ). Celem mentoringu jest dotarcie do Twoich zasobów i potencjału.
– mentor podąża za klientem, nigdy nie poucza i nie ocenia. Poświęca klientowi tyle czasu ile potrzebuje. Podstawą mentoringu jest traktowanie klienta jako autonomicznej jednostki, której należy się szacunek do jej poglądów.
– w mentoringu do pracy z klientami podchodzimy holistycznie, to znaczy całościowo. Oczywiście mentoring nie jest psychoanalizą, jednocześnie pracę trzeba rozważać w szerszym kontekście, odwołując się nie tylko do teraźniejszości, ale również to przeszłości i przyszłości.
– w mentoringu temat wybiera klient i zajmujemy się sytuacją, z którą ma problem. W tej sferze angażujemy całą swoją wiedzę, jednocześnie wiedza z innych sfer nie zakłóca nam pracy.
– celem jest rozwój i działanie. Mentoring zmieni klienta, rozwinie swój potencjał.

Jak stać się Mistrzem dzięki mentoringowi?

Mentor będący prawdziwym liderem doskonale zdaje sobie sprawę z istoty ścieżki praktycznej w rozwoju podopiecznych, stąd nacisk kładzie również na metody aktywizujące uczniów. Akcentuje przy tym inicjatywę i działanie, dzięki temu możliwy staje się rozwój kompetencji społecznych i osobistych, szczególnie samoświadomości  oraz świadomości otoczenia. Mentorowi zależy, żeby uczeń rozumiał środowisko, w którym ma funkcjonować. Ma przy tym być świadomy swoich mocnych i słabych stron oraz ograniczeń społecznych, których nie jest w stanie zmieniać.
Na koniec warto powiedziec o tym, że mentoring korzysta z wielu metod nauczania, ale szczególny nacisk kładzie na dyskusję. Dialog ma za zadanie dać uczniowi informacje zwrotne, które pokażą mu z „czym jest” i „jakie ma potrzeby”.

Posted in  

Comments are closed.