Banner
Systematyczności młodemu Polakowi potrzeba
This is my site Written by dsmaster.pl on 27 lutego, 2017 – 18:15

Przygotowując szkolenia i warsztaty z motywacji dla młodych ludzi musimy pamiętać o najważniejszej potrzebie i podstawowym problemie w dochodzeniu do celu. Problem ten należy rozpatrywać w kontekście społecznym. Naszym polskim problemem w kontekście dochodzenia do wyznaczonych celów jest brak systematyczności w pracy. W naszej polskiej naturze jest tworzenie wielkich wizji pod wpływem chwili i porzucanie tej wizji po chwili. Takie podejście skutecznie blokuje osobisty potencjał Polaków. Palącą potrzebą jest wyrobienie w młodych ludziach systematyczności w pracy nad celami, by zmienić ten społeczny paradygmat rozpalania wielkiej wizji i szybkiego jej wygaszania. Nas Polaków charakteryzuje ten słomiany zapał i musimy nad tą przywarą usilnie pracować.

Potrzeba pracy u podstaw, systematycznego działania małymi krokami. Oczywiście uwielbiamy wielkie wizje i projekty, dlatego każdy krok uwielbiamy nazywać milowym i wielkim. Przy naszej mentalności jest to jednak podejście niebezpieczne, gdyż może rozpalić umysł do czerwoności i spalić bardzo szybko cały zapał. Należy uczyć podejścia, w którym żar cały czas tli się delikatnie podtrzymując codzienną pracę nad celami, które są wyznaczone.

Systematyczność zmienia całkowicie widzenie rzeczywistości. Wielkie wizje, bez pokrycia w działaniach budują obrazy w umyśle odrywające od rzeczywistości. Systematyczność buduje zasoby i kompetencje osobiste, które następnie przejawiają się w postaci mocy osobistej. Systematyczność to budowanie cegła po cegle wewnętrznego domu.

Na szkoleniach, warsztatach i treningach uczymy systematyczności poprzez automotywowanie się. Dzięki takiemu podejściu człowiek przygotowuje swoją osobowość na sukces i jednocześnie trzeźwo patrzy na rzeczywistość ( na otwierające się okna możliwości ), by nie przegapić szansy na zrealizowanie swojej wielkiej wizji. Wizja oczywiście w tym podejściu ma również kluczowe znaczenie, jednak koncentracja zostaje przeniesiona na małe codzienne kroki. Wizja jest motorem napędowym, nadaje głębszy sens codziennym często monotonnym i żmudnym działaniom, bez których nie da się osiągnąć wyznaczonych celów.

Posted in  

Comments are closed.