Banner
Poczucie wyższości zasłaniające kompleks niższości
This is my site Written by dsmaster.pl on 26 lutego, 2017 – 22:26

Na szkoleniach, warsztatach i treningach z uczniami w szkołach stawiamy na wyrobienie nowych nawyków, które idealnie odpowiadają na potrzeby młodych ludzi. Problemy młodych ludzi wynikają z nieprzystosowania do zastanej rzeczywistości. Ta rzeczywistość jest trudna i niezrozumiała dla młodych ludzi. Problemem, który zauważyliśmy jest kompleks niższości, który jest maskowany poczuciem wyższości. Ten problem jest w ogóle charakterystyczny dla polskiego społeczeństwa więc nic dziwnego, że od starszych przejmują go również młodzi.

Jakie problemy powoduje kompleks niższości przykryty poczuciem wyższości?

Przede wszystkim, ten problem odcina młodego człowieka od rzeczywistości, więc nie jest on przygotowany do konfrontacji z zagrożeniami, które na niego czyhają. Osobowość młodego człowieka nie jest wyposażona w praktyczne umiejętności psychospołeczne, a swoje Ja opiera na iluzorycznym obrazie. Jest to oczywiście bardzo niebezpieczna sytuacja, gdyż taka osobowość jest podatna na manipulację, inicjację środkami psychoaktywnymi, bycia ofiarą. Wystarczy, że młody człowiek z poczuciem wyższości, kryjącym kompleks niższości trafi na realnie silniejszą osobowość, a nie będzie w stanie obronić własnych granic. W takiej sytuacji przyjmuje najczęściej rolę „członka grupy silniejszego” by podtrzymać swoje fałszywe Ja oparte na obrazie wielkości. By podtrzymać swoje wielkościowe Ja młody człowiek jest w stanie zrobić wiele, sięgnąć po środki psychoaktywne, stosować przemoc, zaniedbywać naukę. Najważniejsze w tej sytuacji staje się podążanie za „silniejszym”, co pozwala podtrzymać fałszywy obraz wielkościowy.

Na szkoleniach warsztatach i treningach wyposażamy młodych ludzi w praktyczne umiejętności psychospołeczne. Robimy to poprzez symulację sytuacji życiowych i dramę, co jest niezwykle skuteczne. Po pierwsze konfrontuje młodych ludzi z ich wielkościowym obrazem i pokazuje im ich brak umiejętności życiowych. Po drugie wspiera prawdziwe Ja, wzmacniając je poprzez umiejętności psychologiczne. Dzięki pracy na warsztacie uczniowie mogą pozbyć się kompleksu niższości, dzięki czemu nie muszą już dalej podtrzymywać wielkościowego przekonania o sobie. Dzięki temu zdają sobie sprawę, kim są i co potrafią, a czego jeszcze muszą się nauczyć. Mogą zobaczyć siebie takimi jakimi są naprawdę i rozpocząć prawdziwy rozwój osobisty.

Posted in  

Comments are closed.