Banner
Cele a stres
This is my site Written by dsmaster.pl on 3 stycznia, 2017 – 23:12

Początek roku to czas wyznaczania celów i dróg, które mają do nich doprowadzić. Przed wyruszeniem po nasze cele musimy jednak uświadomić sobie, że życie człowieka jest obarczone licznymi sytuacjami stresowymi, które mogą przeszkadzać w realizacji celów.
Poniżej lista sytuacji, które wpływają na człowieka stresująco. Punktacja od sytuacji najbardziej stresującej do tej stresującej najmniej:
Oto lista Holmesa i Rahe’a:

Zdarzenie – Punkty

1.Śmierć współmałżonka – 100
2.Rozwód – 73
3.Separacja małżeńska – 65
4.Pobyt w więzieniu -63
5.Śmierć bliskiego członka rodziny – 63
6.Zranienie ciała lub choroba – 53
7.Zawarcie małżeństwa -50
8. Zwolnienie z pracy -47
9. Pogodzenie się ze skłóconym małżonkiem – 45
10. Przejście na rentę lub emeryturę – 45
11. Choroba w rodzinie – 44
12. Ciąża -40
13. Kłopoty w pożyciu seksualnym – 39
14. Powiększenie rodziny – 39
15. Rozpoczynanie nowej pracy zawodowej – 39
16. Zmiany w dochodach finansowych – 38
17. Śmierć bliskiego przyjaciela – 37
18. Zmiana zawodu – 36
19. Wzrost konfliktów małżeńskich – 35
20. Hipoteka ponad 10.000 dolarów – 31
21. Wiadomość o konieczności zwrotu większego długu lub pożyczki – 30
22. Zmiana stopnia odpowiedzialności w życiu zawodowym – 29
23. Opuszczenie przez dzieci domu rodzinnego – 29
24. Kłótnie i starcia z krewnymi współmałżonka – 29
25. Wzmożenie wysiłku dla wykonania jakiegoś zadania – 28
26. Początek lub zakończenie pracy zawodowej współmałżonka -26
27. Rozpoczęcie lub zakończenie nauki szkolnej – 26
28. Zmiany standardu, poziomu życia – 25
29. Zmiany osobistych nawyków i przyzwyczajeń – 24
30. Starcia z szefem – 23
31. Zmiany warunków pracy lub najbliższego otoczenia – 20
32. Zmiana mieszkania – 20
33. Zmiana szkoły – 20
34. Zmiana w spędzaniu wolnego czasu – 19
35. Zmiany w praktykach religijnych – 19
36. Zmiany w nawykach życia towarzyskiego – 18
37. Hipoteka lub zaciąganie długu poniżej 10.000 dolarów – 17
38. Zmiana nawyków snu -16
39. Zmiana częstości spotkań rodzinnych – 15
40. Zmiana nawyków żywieniowych – 15
41. Urlop – 13
42. Święta Bożego Narodzenia – 12
43. Małe naruszenie przepisów prawnych – 11

Posted in  

Comments are closed.