Banner
Tutoring nauczycielski
This is my site Written by dsmaster.pl on 16 grudnia, 2016 – 10:02

Robiąc wiele szkoleń dla nauczycieli, rodziców oraz warsztatów dla uczniów zauważyliśmy, że u uwagi na trudność pracy pedagogicznej wielu nauczycieli zatraciło powołanie, które odczuwali na początku swej pracy zawodowej.

Z czego to wynika?

Oczywiście z obciążeń wynikających z pracy, ale przede wszystkim z braku specjalistycznych narzędzi psychologicznych do pracy z ludźmi.
Smutna prawda jest taka, że bez specjalistycznych narzędzi, każdy nauczyciel wypali się prędzej czy później. Na szczęście urzędy, gminy, a także same szkoły zrozumiały, że bez specjalistycznej wiedzy skazane są na porażkę. Dziś każdy już jest świadomy, że misja pedagogiczna to zaledwie podstawa, na tej podstawie trzeba budować kompetencje specjalisty.
Doskonałą metodą dydaktyczną, której uczymy na szkoleniach jest tutoring. Ta forma pracy pozwala zdjąć z nauczyciela presję dźwigania odpowiedzialności, za brak efektów pracy, a skoncentrować się na potencjale ucznia, które te efekty przynosi.

Tutoring zmienia całkowicie kontekst nauczania, które nastawione jest na rozwój i pracę. W tym kontekście ocenianie i presja oceny przestają ciążyć co umożliwia rozwój predyspozycji. Tutoring niezwykłych wzbogaceniem klasycznego systemu nauczania, przez co nauczanie staje się fascynującą przygodą zarówno dla nauczyciela jak i ucznia. Nauczyciel z zaciekawieniem podchodzi do procesu tutoringu, gdyż nigdy nie wie, jakie skarby może odkryć podopiecznym.
Dzięki opanowaniu biegłości w tutoringu nauczyciel staje się bardzo uważny, sam proces nauczania staje się dla niego fascynujący. W profesjonalnej relacji tutuoring czyni z nauczyciela mistrza przez co on zyskuje szacunek swojego ucznia i staje się dla niego autentycznym autorytetem.

Na szkoleniach przekazujemy wiedzę teoretyczną oraz dajemy nauczycielom konkretne narzędzia, które natychmiast będą mogli wykorzystać w swojej pracy. Na sali szkoleniowej przeprowadzamy również trening pod superwizją trenera prowadzącego. Nauczyciele nowo zdobyte umiejętności trenują w symulacjach sesji tutoringu. Szkolenie z tutoringu ma przygotować do pracy przyszłych tutorów więc duży nacisk jest kładziony na cześć treningową, gdzie każdy będzie mógł pod okiem trenera przećwiczyć nowo poznane umiejętności.

Posted in  

Comments are closed.