Banner
Zagrożenia w treningu mentalnym
This is my site Written by dsmaster.pl on 10 listopada, 2016 – 11:37

Trening mentalny pomaga człowiekowi rozegrać swoją mistrzowską grę czy to w sporcie, czy to w biznesie czy to w innych sferach życia. Słowo Master jest symbolem filozofii naszej firmy – pomagamy klientom dotrzeć do mistrzostwa w dziedzinach, którymi się zajmują. Tą filozofię realizujemy również poprzez trening mentalny. Podczas treningu mentalnego wyzwalamy potencjał klienta, tak by w działaniu mógł on optymalnie wykorzystać swój potencjał. Naszym celem jest by klient stał się mistrzem swojej dziedziny. Pracując z klientem w treningu mentalnym zwracamy jednak bardzo uwagę, by klient rozumiał procesy, które się zadziewają. Osiąganie celów bardzo cieszy, jednak klient musi pamiętać, że to efekt ciężkiej pracy i wykorzystania jego zasobów, a nie bycia kimś niezwykłym i lepszym od innych. „Pycha kroczy tuż przed upadkiem”, gdy klient uwierzy, że może być mistrzem bez pracy bardzo szybko może spać ze samego szczytu na sam dół. Wiedząc o tym wszystkim staramy się chronić klientów przed tymi zagrożeniami ucząc klientów jak utrzymywać kontakt ze swoim ciałem i rzeczywistością. Przez cały czas pracy, na każdej sesji sprawdzamy kontakt klienta z rzeczywistością i czy jego ego nie buduje narcystycznej wielkości. Narcystyczne pompowanie prowadzi do egotyzmu czyli przypisywaniu sobie zbyt wielkiej wartości oraz zaprzeczaniu zdolności innych. Nie sposób się domyśleć, ze pojawienie się egotyzmu to gotowa recepta na porażkę w każdej dziedzinie życia.

Trening mentalny musi być prowadzony w oparciu o kontakt z rzeczywistością i wydobycie zasobów klienta oraz eliminowanie oznak egotyzmu. W naszej pracy do eliminowania egotyzmu stosujemy edukacyjną wartość porażek z przeszłości klienta, by pokazać mu, że życie bez pracy i uczenia się może być pełne upadków. Pokazujemy również, że porażek unika się dzięki samoświadomości siebie, swoich zasobów i blokad oraz dobremu testowaniu rzeczywistości zewnętrznej. Łączymy te dwie rzeczy człowiek, poprzez wydobycie swoich zasobów i trafnej analizie rzeczywistości, potrafi szybciej i skutecznej sięgać po wyznaczone przez siebie cele. Umysł i ciało pracują optymalnie by osiągnąć cel nie po to, by pompować ego, a po to by dawać radość pracy z uwolnioną energią. Trening mentalny pomaga osiągać człowiekowi spełnienie poprzez działanie, które staje się łatwiejsze i znacznie przyjemniejsze. Człowiek, który idzie po cele motywowany egotycznymi potrzebami męczy się i na tej drodze doznaje wiele porażek, jednocześnie zaprzeczając im. Egotyczne działanie nie może być skuteczne, nawet jeżeli chwilowo przynosi rezultaty, ostatecznie doprowadzić musi egotystę do destrukcji.

Trening mentalny uczy jak być mistrzem przez całe życie. To mistrzostwo wynika z połączenia pracy umysłu, ciała i serca w jednym ważnym celu. Ten cel nie jest wyznaczany przez ego potrzebujące wielkości, a przez serce, które kocha dziedzinę działania. Praca nad rozwojem swoich umiejętności w tej dziedzinie nie jest męka jest fascynującą przygodą. Człowiek poprzez działanie pokazuje siebie w najlepszej wersji jaka może być. Staje się mistrzem swojej dziedziny, wzorem do naśladowania dla wielu adeptów sztuki, może również wówczas prowadzić uczniów, którzy zapragną ruszyć tą sama drogą.

Posted in  

Comments are closed.