Banner
Samoświadomość cecha nr 10 dobrego trenera grupowego
This is my site Written by dsmaster.pl on 16 września, 2016 – 12:39

Główną cechą każdej osoby pracującej z grupami powinna być samoświadomość samego siebie. Na tą samoświadomość składa się:
– wiedza o własnej tożsamości
– wiedza o pochodzeniu kulturowym
– cele
– motywacje
– potrzeby
– ograniczenia
– zalety
– wartości
– uczucia
– problemy

Osoba, która ma problemy w poszerzaniu wiedzy o samym sobie, nie będzie potrafiła pomagać członkom grupy w poszerzaniu świadomości samego siebie. Trener może poszerzać swoja świadomość poprzez otwarcie na nowe doświadczenia życiowe i inne style życia. Zwiększaniu wiedzy o sobie, kim jest, kim może się stać służy praca własna trenera ze specjalistą. Kluczem jednak jest jednak powód, dla którego trener decyduje się pracować z grupami i świadomość tego, jakie potrzeby zaspokaja poprzez taka pracę. Trener działający z ograniczoną świadomością zapewne boi się zajrzeć w głąb siebie, lęka się tego, co mógłby odkryć. Trener, który chce zachęcać uczestników grupy do podejmowania ryzyka, poznawania siebie, nabywania nowych umiejętności i wdrażania ich w życie, nie może sam bać się rozwijać siebie i pokonywać własnych problemów. Grupa stanowi dla trenera bogate źródło informacji o nim, jeżeli jest on gotów zastanowić się nad interakcjami z uczestnikami grup.

Posted in  

Comments are closed.