Banner
Odwaga cecha nr 1 dobrego trenera grupowego
This is my site Written by dsmaster.pl on 21 sierpnia, 2016 – 12:23

„W naszym przekonaniu najistotniejszym czynnikiem rozstrzygającym o sukcesie lub niepowodzeniu grupy jest to, jakim człowiekiem jest sam prowadzący” – Grupy – Zasady i techniki grupowej pomocy psychologicznej – Marianne Schneider Corey, Gerald Corey.

Odwaga jest jedną z najistotniejszych cech osobowych skutecznego trenera prowadzącego grupy.
Co należy rozumieć pod pojęciem odwagi trenera prowadzącego grupy?

Odwaga trenera pracującego z grupami przejawia się:
– w gotowości do okazywania słabości i przyznania się do niedoskonałości czy błędów oraz do podejmowania działań jakich oczekuje od osób w grupie
– w gotowości do konfrontacji z innymi, ale również do „bycia z uczestnikami grupy” w trakcie pracy nad trudnymi tematami
– w spójności pracy trenera z własnymi przekonaniami i zasadami
– w kontakcie emocjonalnym z innymi, w czerpaniu z własnych doświadczeń życiowych w celu utożsamienia się z członkami prowadzonej grupy
– w dokonywaniu analizy własnego życia
– w byciu bezpośrednim i szczerym wobec osób w grupie
– w gotowości do ujawniania własnych obaw i oczekiwań wobec procesu grupowego.

Trener i członkowie grupy doświadczają tego samego procesu grupowego, tak więc jeżeli w grupie będzie lęk, trener odczuwać go będzie również. Dlatego odważny trener, którego odwaga przejawia się w sposób jaki został podany wyżej ma szansę poprzez kształtowanie zachowań uczyć odważnego zachowania członków grupy. Warto tu nadmienić, że odwaga to nie brak strachu, odwaga to poznawanie strachu, badanie go i radzenie sobie z nim.

Posted in  

Comments are closed.