Banner
Umysł odziałowuje na ciało, ciało odziałowuje na umysł
This is my site Written by dsmaster.pl on 15 listopada, 2015 – 14:57

Trening mentalny pozwala poprzez pracę nad umysłem wesprzeć ciało w taki sposób, że zrealizuje ono cele z wizualizowane w umyśle na polu rzeczywistości. Dlaczego trening mentalny jest tak korzystny w sporcie, biznesie i innych rejonach działalności? Na takim treningu człowiek uczy się jak poprzez pracę mentalna wspierać ciało, oraz jak wykorzystywać wsparcie, które płynie z tego ciała. Przed przystąpieniem do treningu mentalnego człowiek musi zdać sobie sprawę, że tak jak umysł oddziałuje na ciało, tak ciało również oddziałuje również umysł człowieka.

W swojej pracy magisterskiej, która dotyczyła wpływu treningu sportowego na rozwój fizyczny i osobowościowy dzieci i młodzieży trenującej w klubie piłkarskim badałem wpływ treningu ciała na umysł i treningu umysłu na sukces sportowy i życiowy w ogóle. Celem pracy było ukazanie dużego wpływu treningu na rozwój człowieka. Moje badania dowiodły, że zarówno praca nad umysłem jak i ciałem to podstawa nie tylko w sporcie, ale w każdej dziedzinie życia.
Opracowania niniejszego tematu podjąłem się, ponieważ był on bardzo aktualny. Dziś wiemy, że bez inwestowania w pracę nad sobą nie będziemy mieli szans na sukces i osiągnięcie wyznaczonych celów.

W istniejącej sytuacji społecznej, istnieje wielka potrzeba wykonywania tego typu prac. W klubach sportowych trenują nasze dzieci. Tam często pobierają pierwsze poważniejsze lekcje życia. Naszym obowiązkiem jest baczne przyglądanie się, jak trening oddziałowuje na młodych sportowców. Jest to wpływ jak najbardziej pożądany i korzystny. Niestety niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, że uprawianie sportu nie tylko rozwija organizm ludzki, ale wpływa również na umysł. Okazuje się, że ludzie, którzy trenują mają mniej problemów w życiu. Są pogodniejsi, odporniejsi na stres, zdrowsi. Często zrywają z nałogami, by w całości poświęcić się treningowi i doskonaleniu swoich umiejętności. Zmienia się spojrzenie na świat. Gdy człowiek, który trenuje spogląda rano w lustro, widzi silną, wysportowaną osobę o pięknym ciele. Taka osoba idzie przebojem przez życie. Wie, że niewiele rzeczy może ją załamać.

Trening mentalny zabezpiecza człowieka przed patologiami i pozwala był sport rozwijał, a cele nie odrywały sportowca od rzeczywistości. Trening mentalny pomaga sięgnąć po wyznaczone cele, jednocześnie rozwijając osobowość. Trening mentalny uczy w jaki sposób osobowość ma czerpać z treningu sportowego zasoby i siłę psychiczną. Trening mentalny uczy jak być w rzeczywistości „tu i teraz” w pełni skoncentrowanym, świadomym tego, co się zadziewa. Jak czerpać z rzeczywistości wielką satysfakcję poprzez wzrastanie w wyniku pracy nad udoskonalaniem swojej dziedziny działalności.

Na treningu zawodnicy doświadczają trudności i przeszkód. Muszą zmagać się z własną słabością i pokonać ją. By trening nabrał sensu. Pokonują w końcu swoją słabość i przekraczają swoje bariery. W tym momencie dowiadują się, że są silni. Że trening przyniósł rezultaty. Ich ciało jest piękniejsze i zdrowsze, a oni silniejsi, szybsi, wytrzymalsi, skoczniejsi i bardziej gibcy. Świadomość tego daje im moc i siłę przebicia. Wydają się promieniować entuzjazmem na otocznie. Zarażać ludzi optymizmem i pogodą ducha. Ludzie pytają: skąd się to bierze? Odpowiedzią jest sam zawodnik. Sprawny, zdrowy, wytrenowany, pogodny, nastawiony na cel. To wszystko zawdzięcza treningowi ( sportowemu i mentalnemu ). Dzieli się tą wiedzą z innymi. Zachęca, inspiruje, poleca różne metody treningu. Wie, że ktoś wyciągnął do niego pomocną dłoń i pokierował nim. Ma dług do spłacenia i spłaca ten dług. Dzięki treningowi dowiedział się, że każdy może się doskonalić, poprawiać swoje ciało i swój umysł. Posiadł tę głęboką wiedzę i próbuje ją przekazać innym. Trening zmienia zawodnika. Kładzie mu na barki odpowiedzialność. Odpowiedzialność za innych. Trenując i rozgrywając mecze nauczył się działać w grupie. Wie, że tylko współdziałając i pomagając innym może osiągnąć wyznaczone cele. Czy to w drużynie rozgrywając mecz. Czy w życiu próbując coś dobrego. Trening sportowy sprawił, że nie marnuje czasu. Trening mentalny nauczył jak pracować w oparciu o przymierze z drugim człowiekiem. Każdą chwilę poświęca doskonaleniu. Bo wie, że gdy on się zmienia, to zmienia się również świat wokół niego. Świat staje się lepszy, bardziej kolorowy. Trening sprawia że zawodnik nie potrafi siedzieć bezczynnie i rozkładać ręce. Potrzebuje pracy i celów. Wyznaczanie i osiąganie celów staje się dla niego bardzo proste.

Posted in  

Comments are closed.