Banner
Osoba trzecia w relacji pary
This is my site Written by dsmaster.pl on 31 października, 2015 – 09:38

W artykułach wcześniejszych pisałem o nieświadomości w relacji kobiety i mężczyzny i o koluzji. Koluzja opiera się na wspólnym założeniu, które skupia się na głównym problemie/konflikcie pary. Osoby wchodzą w koluzję, gdyż dobierają się poprzez podobieństwo głównego problemu. W poprzednim artykule pisałem o wielkiej trudności rozpoznania czy przyciąganie idzie z założenia wspólnego problemu czy jest przyciąganiem serc. Jeszcze raz powtórzę, dlatego powinno się korzystać z usług specjalistów, samo czytanie książek nie wystarczy, konsultacja psychologiczna jest do tego stworzona. Potrzebujesz kogoś kto zanalizuje to, co się zadziewa w teraźniejszości w oparciu o twoją osobistą historię.

Ludzie, którzy tworzą koluzję funkcjonują cały czas w napięciu, gdyż muszą robić wszystko, by ukrywać i wypierać podstawowy problem. Partner ma pomagać odcinać się od głównego problemu i dać iluzję szczęścia. Niestety jest to tylko chwilowe i po czasie problemy zaczynają się przebijać na powierzchnię zagrażając związkowi opartemu o koluzję. Ludzie, którzy są w takim układzie robią wszystko, by nie dopuścić do rozpadu związku, gdyż nie potrafią skonfrontować się z głównym problemem, którego nie są świadomi. Gra rozgrywa się na poziomie nieświadomości. I teraz trzeba powiedzieć o bardzo ważnej sprawie. W obronie przed skonfrontowaniem się z problemem i strachem przed rozpadem związku osoby takie wykorzystują osoby trzecie do podtrzymywania układu, upuszczania napięcia, projektowania problemów na zewnątrz. Szczególnie niebezpieczna sytuacja jest, gdy tą trzecią osobą jest dziecko, a tak dzieje się najczęściej. Funkcję trzeciej osoby mogą pełnić też teściowa, przyjaciel i inni. Osoba trzecia może pełnić rolę sprzymierzeńca,medium czy kozła ofiarnego. Osoba trzecia ma być zastępczym nosicielem konfliktu, który jest na tą osobę wyprojektowany. Para funkcjonuje wokół wspólnej treści związku i jeżeli osoba trzecia wejdzie w bliską relację przyjacielską z tą parą może nieświadomie zacząć funkcjonować wokół tej treści.
Dlaczego tak się zadziewa?
Siły nieświadome działają z dużą mocą na jednostkę a w tej sytuacji dwie osoby robią wszystko, by nie dotrzeć do głównego problemu. Każde działanie, słowa, gest jest podporządkowany głównemu zadaniu – tworzyć relację opartą o główną treść związku. Każdy kto znajdzie się zostanie zaproszony a właściwie będzie poddawany manipulacji w celu poddania się głównej treści i funkcjonowanie zgodnie z nią w relacji z uczestnikami związku. Osoba ma dwa wyjścia albo wycofać się i nie wchodzić w ogóle w taką relację albo wejść w relację. Jeżeli osoba trzecia wejdzie w taką relację nawet jeżeli będzie próbowała nie reagować na próby wciągnięcia to ostatecznie jest skazana na porażkę, gdy wejdzie w taka relację. Aby nie wejść w taką relację osoba trzecia musiałaby być cały czas czujna i świadomie analizować, co się zadziewa opierając się na fachowej specjalistycznej wiedzy.

Procesy relacyjne idą z nieświadomości i zyskanie świadomości tego, co się zadziewa wymaga wysiłku. W relacjach przyjacielskich nie chcesz analizować, chcesz się cieszyć przyjemną relacją. W wypadku koluzji oczekiwanie na przyjemną relację kończy się rozczarowaniem i wciągnięciem osoby trzeciej w główny problem związku. Zwykle osoba trzecia dopiero po wycofaniu się z relacji widzi jak nieświadomie uczestniczyła w konflikcie pary. Para po tym jak zabraknie tej osoby trzecia także może zdać sobie sprawę jak ważną dla nich funkcję pełniła rozładowując napięcia powstałe z głównego konfliktu. Jeżeli procesy idą z nieświadomości naiwnością jest myślenie, że możesz wejść w bliską relacje z parą będącą w koluzji i nie zostaniesz wciągnięty/a w ich konflikt. Lepiej zawczasu zauważać problemy i nie dawać się wciągać w bliskie, intymne relacje, bo jak zostaniesz wciągnięty/a będzie trudniej się uwolnić a i konsekwencje mogą być poważniejsze, nie mówiąc tutaj nawet o kosztach psychologicznych.

Posted in  

Comments are closed.