Banner
Praca nad rozwojem osobowości jako najlepsza osobista inwestycja…
This is my site Written by dsmaster.pl on 28 października, 2014 – 12:00

Osobowość to najlepsza inwestycja jakiej człowiek może dokonać. Świadomość tego faktu nie jest jeszcze zadowalająco duża w naszym kraju, dlatego najważniejszym zadaniem jakie stoi przed specjalistami jest odpowiednia psychoedukacja obywateli. Taką rolę pełni również ten blog, ma przybliżać wiedzę, która nie jest odpowiednio promowana z nieznanych mi przyczyn. Praca nad rozwojem osobowości wymaga pracy, czasami długotrwałej i gotowości do zmierzenia się ze swoimi problemami. Kształtowanie osobowości musi się odbywać poprzez rozwój i trening i to trzeba tu jasno sobie powiedzieć. Nawet zdobycie wiedzy specjalistycznej nie wystarczy, człowiek musi podjąć pracę, także fizyczną, która pomoże mu pozbyć się bloków na poziomie ciała. Być może fakt, że to jest znaczny wysiłek, który często przypomina walkę o siebie i swoje zdrowie, sprawia, że ludzi nie chcą podejmować się naprawy swojego życia. Coraz więcej osób jest jednak świadoma odpowiedzialności za własne życie jakie spoczywa na nich samych i podejmuje trud pracy nad swoją osobowością. Praca nad osobowością sprawia, że człowiek coraz bardziej stąpa na własnych nogach, a tym samych coraz bardziej jest osadzony w rzeczywistości. Przestaje wówczas wierzyć, że kieruje nim jakieś przeznaczenie lub, że ciąży nad nim jakieś fatum, który przyczynia się nieustannie o jego życiowych porażek. Zaczyna rozumieć, że to nierozwiązane konflikty w jego osobowości uniemożliwiają mu sukces życiowy na wszystkich płaszczyznach. Zyskuje samoświadomość i dzięki temu widzi drogę wyjścia z tej pułapki. Zaczyna rozumieć, że jego porażki, nieudane związki, trudności rodzą się z problemów osobowości i że zrozumienie osobowości daje odpowiedzi na pytanie: Dlaczego tak się stało? Praca nad osobowością daje mu zrozumienie jego charakteru, dzięki temu potrafi bardziej konstruktywnie pokierować swoim życiem. Wie już, że niektóre osobowości działają na niego toksycznie i pobudzają zaburzone strony jego osobowości. Wie z kim przystawać a kogo absolutnie unikać. Potrafi nawiązywać prawdziwie partnerskie relacje nie obciążone manipulacją czy wzajemnym wykorzystywaniem. Potrafi wreszcie zrozumieć dlaczego nie osiąga życiowych sukcesów i dostrzec, że podejmuje decyzję, które zamiast przybliżać oddalają go od tego, czego pragnie. Rozpoznając przyczyny swoich problemów może podjąć działania, które odmienią sytuację, która jawiła mu się jako pułapka. Przestaje się plątać w sidłach emocji i potrafi się od nich uwolnić. Zdobywszy wiedzę wie, co ma robić, by sięgnąć po swoje pragnienia. Wie również na co musi uważać idąc dalej drogą życiową. Praca nad swoją osobowością sprawia, że nie tylko rozumie bardziej siebie, ale zaczyna rozumieć cały świat, doznając z nim łączności. Dzięki pracy nad swoją osobowością człowiek staje się bardziej uduchowiony.

Posted in  

Comments are closed.