Banner
Mowa ciała o charakterze!
This is my site Written by dsmaster.pl on 2 października, 2014 – 19:05

Wiele dzisiaj się pisze o mowie ciała, która informuje o tym, co chce przekazać nam jakaś osoba. Oczywiście ta wiedza jest jak najbardziej korzystna, jednak ona informuje nas tylko o myślach, intencjach człowieka. Można więc powiedzieć, że jest dość powierzchowna tak jak dzisiejszy świat. Może dlatego ta wiedza dziś jest tak popularna. Ciało mówi nam jednak o wiele, wiele więcej, ciało przekazuje ukrytą głębię człowieka, informuje nas o charakterze osoby i o tym chciałbym pisać w w tym artykule. Wygląd fizyczny człowieka wyraża stan psychiki. Poprzez blokowanie emocji w ciele tworzy tak zwaną zbroję charakteru. Do utrzymywania zbroi charakteru wydatkowana jest wieka energia. Zbroja ma za zadanie chronić człowieka przed wypartymi uczuciami. Opancerzenie charakteryzuje się między innymi zablokowaniem swobodnego pełnego oddechu. Cel pracy terapeutyczny to odblokowanie ograniczeń jednostki. Ego ma być tak rozwinięte by łączyć się z organizmem. Ego ma być zintegrowane z ciałem. Energetyczne wydatkowanie organizmu powinno w sposób ekonomiczny łączyć zaspokajanie podstawowych potrzeb emocjonalnych i aspiracji osobistych na polu otoczenia zewnętrznego przy jednoczesnym realistycznym osadzeniu w rzeczywistości. Za osobę dojrzałą emocjonalnie uważamy, która czuje wewnętrzną pulsację energii w ciele, ma kontakt z płynącymi z tą energią uczuciami. Osoba taka swobodnie może sterować ekspresją tych uczuć, dzieląc się nią na zewnątrz jest w stanie również wyłączyć samokontrolę podczas orgazmu, aktu twórczego czy zabawy czyli wówczas, gdy doświadcza uczuć wyższych. Osoba dojrzała emocjonalnie ma dostęp do całego wachlarza emocji. Zdrowie emocjonalne charakteryzuje się również pełną akceptacją własnego ciała, za którym idzie pełne zrozumienie jego aktualnych ograniczeń wynikających z wieku, przepracowania lub innych.
Ciało informuje nas o zdrowiu poprzez:
1. Grację z jaką się porusza
2. Dobry tonus mięśniowy
3. Kontakt z otoczeniem i podłożem ( ugruntowanie )
4. Jasność spojrzenia ( prawdziwy kontakt, gdy oczy są rzeczywiście zwierciadłem duszy )
5. Miękkość głosu
Gracja objawia się tym, poruszaniu towarzyszy delikatność i płynność, jeżeli widzimy, że ktoś porusza się słoń w składzie porcelany niezgrabnie lub mechanicznie niczym robot możemy być pewni, że ten brak gracji jest wyrazem głębszych problemów charakterologicznych. Sam wygląd ciała tak wiele, że nie sposób tego streścić w tak krótkim przekazie, wygląd jest materiałem do analizy przez specjalistę świadomego jak charakter tworzy bloki energetyczne w ciele, by utrzymać wyparte uczucia. Ugruntowanie w prosty sposób to kontakt stóp z podłożem. Wielokrotnie można podczas spacerowania ulicą zauważyć, że ludzie bardzo często jakby ledwo dotykali podłoża, tak jakby barki ciągnęły ich w górę, to sugeruje, iż idą przez życie utrzymując się siłą woli i są odłączeni od ciała. Prawidłowy chód można streścić w ten sposób, iż każdy krok stawiany jest w ten sposób iż stopa niemal zakorzenia się z podłożu, tak jakby chciała objąć to podłoże. Taki chód niezwykle rzadko można zaobserwować u ludzi, świadczy on pełnym kontakcie ze światem, rzeczywistością i naturą. Jasność spojrzenia oznacza pełen kontakt człowieka, który przejawia uczucia i emocje, które odczuwa tu i teraz i nie zakłócają ich emocje i uczucia z wcześniejszych okresów rozwojowych. Zakłócenia w kontakcie poprzez przedostawanie się uczuć i emocje z okresów wcześniejszych niszczy kontakt sprawiając że spojrzenie jest nieadekwatne do tego, co się zadziewa w teraźniejszości. Miękkość głosu świadczy o kontakcie z wewnętrznym dzieckiem, które jest w pełni połączone z dojrzałabym ego i cielesnym self.

Posted in  

Comments are closed.