Banner
Rozczepienie serca od seksu jako czynnik wpływający na zawał mięśnia sercowego
This is my site Written by dsmaster.pl on 5 lipca, 2014 – 16:21

Alexader Lowen w swojej znakomitej książce „Miłość, seks i serce” wskazywał, iż badania potwierdziły, iż impotencja orgazmiczna jak nazwał niezdolność do osiągania orgazmu Reich oraz niezdolność czerpania satysfakcji emocjonalnej w akcie seksualnym mogą mieć szkodliwy wpływ na serce. W badaniu porównano doświadczenia seksualne stu kobiet w wieku 40-60 lat, które znalazły się w szpitalu z powodu ostrego zawału mięśnia sercowego z doświadczeniami grupy 100 kobiet, które znalazły się w szpitalu z powodu innych chorób. U 65% kobiet chorych na serce stwierdzono oziębłość płciową i brak satysfakcji seksualnej. W grupie kobiet, które znalazły się w szpitalu z powodu innych chorób tylko 24% przejawiało podobne problemy seksualne. Te badania wskazują, że brak satysfakcji seksualnej u kobiet jest dużym czynnikiem ryzyka w chorobie serca. Czy związek między sercem a seksem tak samo odnosi się do mężczyzn? Problem zawału mięśnia sercowego występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet. U mężczyzn częściej pojawiają się dysfunkcje seksualne w postaci impotencji. Czy impotencja ma związek z chorobą serca? Z badań przeprowadzonych na mężczyznach w wieku 30-80 lat hospitalizowanych z powodu zawału serca wynika, że dwie trzecie miało poważne problemy seksualne w okresie tuż przed atakiem. Autorzy badania Wahrer i Burchell podają, że 64 % cierpiało na impotencję, 28% doświadczyło znacznego spadku częstotliwości stosunków płciowych z partnerką, a 8% miało przedwczesny wytrysk. Czy więc jak sugerują te badania istnieje ścisły związek między dysfunkcją seksualną a chorobą wieńcową? Jest pewne, pełne rozładowanie daje sercu zdrowie. Jak należy to rozumieć? Jeżeli stosunek płciowy jest aktem ekspresji miłości ma dobroczynny zdrowotny wpływ na serce. Jeżeli jednak seks jest tak jak wypadku wielu kobiet sposobem uzyskania kontaktu i bliskości, mającej zaspokoić potrzebę z czasów wczesnego dzieciństwa to wówczas serce podczas aktu seksualnego pozostaje zimne i nie jest ożywiane energią miłości. U tych kobiet seks jest sposobem na poszukanie bezpieczeństwa, a nie miłości,seks jest mniej ważny niż poczucie bezpieczeństwa. Mężczyźni także posługują się seksem w innych niż ekspresja miłości celach. Służy im na przykład do potwierdzania swojej męskości nawet wówczas,gdy nie jest do dla nich piękne przeżycie. Kobiety również w seksie szukają potwierdzenia swojej kobiecości, w ich przypadku seksapilu. W tych sytuacjach seks jest wykorzystywany przez ego do swoich celów, a w w tym czasie serce pozostaje zimne i niezaangażowane w to, co się zadziewa. Można powiedzieć,że serce jest odcięte od narządów płciowych. Człowiek nie przeżywa w takim seksie głęboko miłości, która powinna być obecna podczas aktu. Stosunek płciowy nie jest w takiej sytuacji kochaniem się, ale odreagowaniem różnym emocji w stosunku do płci przeciwnej ( często czystą projekcją uczuć wobec rodzica płci przeciwnej na partnera ) w tym sadyzmu, pogardy i nienawiści.

Posted in  

Comments are closed.