Banner
Dlaczego w tej chwili jest tak mało specjalistów pracujących z dziećmi?
This is my site Written by dsmaster.pl on 20 czerwca, 2014 – 17:06

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Specjalistyczna profesjonalna i odpowiednia praca z dziećmi jest bardzo trudna. W tym obszarze działalności specjalista porusza się jakby w płynnej nie uformowanej jeszcze formie. Jego zadaniem jest prowadzić tą płynną formę w procesie socjalizacji do uformowania zdrowej silnej osobowości. Idea jakże piękna niestety rzadko kiedy jest urzeczywistniana. Dlaczego? Przeważnie ta płynna forma ( dziecko po 7 roku życia ma już ukształtowaną osobowość, psychiczne „Ja”, jednocześnie nie umie jeszcze funkcjonować w społeczeństwie, można powiedzieć, że jego ukształtowane „Ja” nie potrafi funkcjonować w społeczeństwie, mówię o płynnej osobowości w kontekście nieświadomości grupy, procesów grupowych ) jest wypaczana przez nieodpowiednią socjalizację. I tutaj trzeba poruszyć ważną sprawę, nawet silna i zdrowa osobowość dziecka może zostać wypaczona w procesie socjalizacji, gdyż procesy grupowe są bardzo silne i bez wsparcia dorosłych, specjalistów rozumiejących nieświadome procesy dziecko nawet ze zdrową osobowością może zostać okaleczone a jego naturalna energia może zostać wypaczona. Jak widać społeczeństwo stoi przed wielkim wyzwaniem, promowania rodziny rozumiejącej naturalne procesy rozwijającego się dziecka, ale również zapewnienia rodzinom wychowawców socjalizujących dzieci w oparciu i te naturalne procesy. Cały wysiłek rodziców może pójść w niwecz, gdy dziecko w procesie grupowym będzie ranione, jego energia będzie wypaczana. Dziś, gdy możemy obserwować żniwa wypaczonej energii w społeczeństwie dziecko bardzo łatwo może stać się „kozłem ofiarnym” w grupie. Ten problem wynika z przebiegu procesu grupowego, jednocześnie siła osobowości dziecka, oraz wsparcia osób kierujących grupą decyduje czy to dziecko poradzi sobie z grupą, która swoją wypaczoną energię kieruje ku jednej osobie. Sytuacja obecnie nie prezentuje się wesoło i w tym momencie mamy bardzo duże braki rozumienia tych procesów u ludzi prowadzących dzieci. Co więcej osoby, które prowadzą dzieci zawodowo zgłaszają mi problemy z własnymi dziećmi włącznie z próbami samobójczymi. Sytuacja wydaje się dramatyczna i taka właśnie jest. Nie ma co tu koloryzować i zaklinać rzeczywistości. Iluzja w niczym nam nie pomoże. Potrzeba rzetelnej i ciężkiej pracy by nadrobić lata niewiedzy i ciemnoty społecznej. Wiedza zaczyna się przebijać, kadry stają się coraz bardziej otwarte na specjalistyczną wiedzę co na pewno cieszy, jednak nic nie zrobi się z dnia na dzień. Zmiana będzie dokonywała się powoli małymi krokami, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość i pracować. Na koniec może jeszcze może zastanówmy się dlaczego do tego doszło, dlaczego jakość pracy z dziećmi jest tak niska, pozbawiona potrzebnej wiedzy. Za tym wszystkim stoi mistyczne przekonanie, że jakoś to będzie, że wszystko w magiczny sposób zrobi się samo. Mistyka sprawiła, że instytucje nie zatrudniały specjalistów znających się na rzeczy. Kalkulowanie zysków sprawiło, że przyświecała myśl, im tańszy pracownik tylko lepiej. To doprowadziło do sytuacji, w której najlepsi specjaliści przeszli w inne sektory działalności społecznej. To możemy odnieść zarówno do szkół jak i Uczelni Wyższych, które tylko kontynuowały zły proces edukacji wczesnoszkolnej. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Szkoły i uczelnie wyprodukowały miliony młodych ludzi nieprzystosowanych do życia, przepełnionych mistyką, przygotowanych jedynie do etatystycznego pełnienia służby społeczeństwu. Kreatywna, twórcza energia została w procesie społecznym wypaczona, a młody człowiek stający na progu dorosłego życia był bezradny jak dziecko i wypatrywał ratunku ze strony autorytetów, którym był od najmłodszych lat posłuszny. Konsekwencją społeczną jest bezrobocie, alkoholizm, bieda, wzrastająca przestępczość, brak rozwoju całych grup społecznych i brutalizacja zorganizowanych grup społecznych. Potrzeba specjalistycznej wiedzy i pracy by zawrócić społeczeństwo na drogę rozwoju osobistego. Widzę taką tendencję, co mnie bardzo cieszy. Niestety dostrzegam również instytucje, które mimo tego, iż wymogi życia dobitnie pokazują jaką drogę należy obrać trzymają się uparcie starych niesprawdzonych metod. Specjalistyczna wiedza, specjaliści będą oczywiście wymagać większych nakładów finansowych, jednak zatrudnianie tego, który jest tańszy w konsekwencji doprowadzi do upadku instytucji, a patrząc ogólnie do upadku społeczeństwa. Taka praca jest tak trudna i wyczerpująca, że po prostu musi dużo kosztować. Specjalista pracując w oparciu o proces grupowy nie jest w stanie pracować po dwanaście godzin, by zarobić na godziwe życie, a zauważyłem, że niektórzy tak sobie to wyobrażają. Także jeżeli wybierasz w przetargu specjalistę, który daje najniższą stawkę za wykonaniu usługi zastanów się dlaczego daje tak małą stawkę. Dla mnie byłby to sygnał, że to jest osoba, która nie będzie rzetelnie pracować skoro nawet nie zdaje sobie sprawy jak trudnej pracy się podejmuje. W tej sytuacji jakość kompetencji jest wprost proporcjonalna do stawki. Specjalista jest drogi koniec kropka. Jeżeli chcesz zaoszczędzić możesz oczywiście tak zrobić, ale dzieci będą miały problemy nadal, ty będziesz mieć problemy nadal, instytucje będą miały problemy nadal, społeczeństwo będzie mieć problemy nadal. Można powiedzieć wyrzucasz pieniądze w błoto udając, że wykonywana jest dobra praca. Dobra praca daje dobre rezultaty. Praca z dziećmi wymaga pracy nad własną osobowością, jest wyzwaniem dla osoby dorosłej, bez pracy nad sobą osoba prowadząca dzieci bardzo szybko się wypali, wypaczy sobie osobowość, koszty tego będą opłakane, gdyż to doprowadzi do problemów osobistych i rodzinnych.

Posted in  

Comments are closed.