Banner
Wywiad dla house of skills
This is my site Written by dsmaster.pl on 27 czerwca, 2011 – 22:16

W jakim celu chce Pani/Pan rozwinąć się jako trener?

Chcę się rozwinąć jako trener biznesu, gdyż pracując w firmach handowych i korporacjach zauważyłem, iż rozwój ustępuje pogoni za pieniądzem i wyścigowi szczurów. Uważam, że potrzeba kompetentnych i dobrze merytorycznie przygotowanych trenerów biznesu, którzy będą nauczać ludzi jak zarabiać pieniądze i jednocześnie rozwijać swoją osobowość.


Jakie są Pani/Pana słabe i mocne strony z punktu widzenia pełnienia roli trenera biznesu?

Moimi silnymi stronami są empatia, dobrze rozwinięta inteligencja emocjonalna, wiedza dotycząca psychiki człowieka, doświadczenie sprzedażowe, dobra prezencja, własny rozwój osobowościowy, brak problemów emocjonalnych. Jeżeli chodzi o słabe strony to czasami brakuje mi wytrwałości w osiąganiu celów.


Jaką wiedzę chce Pani/Pan zdobyć i jakie rozwinąć umiejętności?

Chcę rozwinąć umiejętności z zakresy szkoleń twardych, by prowadzić szkolenia dla najbardziej liczących się korporacji.


Jakie dotychczasowe doświadczenia uważa Pani/Pan za przydatne w pełnieniu roli trenera?

Zarówno doświadczenia w sektorze biznesu szkolenia, głównie dla firm sprzedażowych, jak i w sektorze edukacji dały mi pełny obraz na rozwój człowieka, zarówno osobisty, jak i zawodowy.


Jakie są Pani/Pana oczekiwania wobec kursu na trenera biznesu?

Chciałbym się uczyć od najlepszych, doświadczonych i kompetentnych trenerów biznesu jak szkolić ludzi osiągających sukcesy w biznesie.


Które z dotychczasowych doświadczeń zawodowych uważa Pani/Pan za najbardziej wartościowe?

Doświadczenia z branży sprzedażowej zarówno w roli sprzedawcy jak i trenera uważam za najważniejsze.


W jakiej dziedzinie jest Pani/Pan ekspertem?

Jestem specjalistą w dziedzinie treningu interpersonalnego opartego na procesie grupowym.


Trener (trenerzy), który zrobił na Pani/Panu największe wrażenie:

Moim mentorem jeżeli chodzi o sektor biznesu jest Robert Krool.


Jaka wiedza i umiejętności przekazywane przez Panią/Pana na szkoleniach (tematyka szkoleń) są atrakcyjne dla biznesu. Dlaczego?

Uczę umiejętności psychospołecznych, interpersonalnych.


Czy ma Pani/Pan formalne przygotowanie jako trener?

Tak jestem trenerem umiejętności psychospołecznych


Proszę wymienić projekty szkoleniowe jakie prowadziła Pani/Pan (odbiorców i tematy):

Projekty związane z obsługą, klienta i sprzedażą

Posted in  

Comments are closed.